Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lars Axel Alfred Aulin 28 träffar

Titel Författare År Språk
1 De elocutione Callimachi disseruit Laur. Ax. Alfr. Aulin Lars Axel Alfred Aulin 1856 Latin
2 De usu epexegesis in Homeri carminibus commentatio - Diss. consist. Lars Axel Alfred Aulin 1858 Latin
3 Grekisk läsebok Lars Axel Alfred Aulin 1862 Svenska
4 Grekiska skriföfningar Lars Axel Alfred Aulin 1859 Svenska
5 Herodoteisk formlära för begynnare Lars Axel Alfred Aulin 1859 Svenska
6 Homeriska exkurser Lars Axel Alfred Aulin 1864 Svenska
7 Grekisk-svenskt lexikon till Xenofons Anabasis Lars Axel Alfred Aulin 2015 Svenska
8 Om de homeriska sångernas förh. till det grekiska lifvet och bildningen - Rektorsprogram 1868 Lars Axel Alfred Aulin 1868 Svenska
9 Ungdomsliteratur Lars Axel Alfred Aulin 1865 Svenska
10 Homeri Ilias - sång 1-6 Homeros 1865 Grekiska, klassisk (-1453)
11 Homērou Iliados rhapsodiai a-l H. 1, Sång 1 och 2 Homeros 1857 Grekiska, klassisk (-1453)
12 Homeri Odyssee - sång 1-6 Homeros 1864 Grekiska, klassisk (-1453)
13 Callimachi Hymnus in Cererem, quem Suethice redditum et notis instructum ... praeside Mag. Vilhelmo Freder. Palmblad ... p. p. Laur. Ax. Alfr. Aulin Upl. stip. Possieth. In audit. Gustav. die XII Junii MDCCCL. H. A. M. S Kallimachos 1850 Latin
14 Callimachi in Jovem hymnus, quem Suethice redditum et notis instructum ... præside Mag. Wilhelmo Freder. Palmblad ... pro gradu philosophico p. p. auctor Laur. Ax. Alfr. Aulin Upl. stip. Possieth. In audit. Gustav. prid. Id. Jun. MDCCCLI. H. A. M. S Kallimachos 1851 Latin
15 Grekisk grammtik för begynnare Karl Wilhelm Krüger 1864 Svenska
16-18 Grekisk grammatik för begynnare (flera utgåvor) Karl Wilhelm Krüger 1864 Svenska
19 Inbjudning till öfvervarande af års-examina vid Stockholms högre och lägre elementar-läroverk Gustaf Reinhold Rabe 1868 Svenska
20 Program, hvarigenom vetenskapens beskyddare och älskare, den allmänna undervisningens gynnare, upplysningens vänner, för att öfvervara års-examen vid Stockholms gymnasium måndagen den 6 och tisdagen den 7 juni 1864, inbjudas af Gustaf Reinhold Rabe Gustaf Reinhold Rabe 1864 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.