Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lars Hallgren 44 träffar

Titel Författare År Språk
1 Olycksfallsrisker inom gjuteriindustrin - förstudie Anki Arctaedius 1988 Svenska
2 Olycksfall vid montering, användning och demontering av byggnadsställningar - en intervjuundersökning Per-Olof Axelsson 2000 Svenska
3 Skyddsnätshandboken Per-Olof Axelsson 2001 Svenska
4 TAK 86 - enkätundersökning om arbetsskador orsakade genom fall från tak Per-Olof Axelsson 1990 Svenska
5 Dialogprocessen om allemansrätten - underlag för utveckling av dialogmetodik och dialogkompetens 2013 Svenska
6 Femton års arbetsolycksfallsforskning i Sverige 1996 Svenska
7 Fifteen years of occupational-accident research in Sweden 1996 Engelska
8 Kompendium över europeiska musikinstrument Claes af Geijerstam 1982 Svenska
9 Attityder till internationaliserad undervisning bland grundskollärare Lars Hallgren 1972 Svenska
10 Arbetsolycksfall & byggnadsställningar 2012-2014 Lars-Erik Hallgren augusti 2015 Svenska
11-12 Arbetsolycksfall inom verkstadsindustrin - förstudie (flera utgåvor) Lars-Erik Hallgren 1988- Svenska
13 Arbetsolycksfall inom verkstadsindustrin D. 1, Handhållna slipmaskiner : olycksfall, risker : förslag till skyddsanordniing - huvudstudie Lars-Erik Hallgren 1988 Svenska
14 Arbetsolycksfall & stegar Lars-Erik Hallgren 2016 Svenska
15-16 Att hantera timmer och ved med högläggare - om riskerna i arbetet (flera utgåvor) Lars-Erik Hallgren 1992 Svenska
17 Bränder och skador vid svetsning och termisk skärning - förstudie Lars-Erik Hallgren 1992 Svenska
18 Effektivare olycksfallsbekämpning genom strukturerade intervjuer och avvikelseutredning Lars-Erik Hallgren 1995 Svenska
19 Förbättring av arbetsmiljön och minimering av olycksfallsriskerna i gjuterier Lars-Erik Hallgren 1996 Svenska
20 Förbättring av vinkelslipmaskinens skydds- och driftsfunktioner Lars-Erik Hallgren 1988 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.