Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lars Magnusson 256 träffar

Titel Författare År Språk
1 Naturlära Lars Magnusson 1994 Svenska
2 Svenskt näringsliv och industrins framväxt 1864-1914 Lena Andersson-Skog 2018 Svenska
3 Arbetarstaden Uppsala - en 1900-talshistoria 1996 Svenska
4 Bebyggelsehistorisk tidskrift, Nr. 16 (1988) - Proto-industrialisering. Saluslöjden och Sveriges industrialisering 1988 Svenska
5 Fejningsskador orsakade av ren - inventering av ungskogar inom Svegs norra och södra distrikt, Iggesunds skogsförvaltning 1993 Göran Bergqvist 1993 Svenska
6 Biologiboken, Lärarhandledning - för grundskolans senare årskurser Cop. 1996 Svenska
7 Biologiboken, Studiebok 1 - för grundskolans senare årskurser 2002 Svenska
8 Anticipating the wealth of nations - the selected works of Anders Chydenius, 1729-1803 Anders Chydenius 2012 Engelska
9 Contested territory - entrepreneurship in the European employment strategy cop. 2000 Engelska
10 Konkurrensfördelar med benchmarking - en guide till effektivare företagsledning Sarah Cook 1995 Svenska
11 Efter Essen- - om EUs riktlinjer för sysselsättning och TCOs förslag 1998 Svenska
12 The enlargement of social Europe Part 1 - the role of the social partners in the European employment strategy. 2004 Engelska
13 The enlargement of social Europe Part 2 - the role of the social partners in the European employment strategy 2005 Engelska
14 Entrepreneurship in the European employment strategy cop. 1999 Engelska
15 Equal pay and gender mainstreaming in the European employment strategy 2003 Engelska
16 Europe - one labour market? cop. 2002 Engelska
17 A European social citizenship? - preconditions for future policies from a historical perspective 2004 Engelska
18 European solidarities - tensions and contentions of a concept 2007 Engelska
19-20 The evolution of path dependence (flera utgåvor) cop.2009 Engelska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.