Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lars R. Bergman 62 träffar

Titel Författare År Språk
1 Change as the dependent variable Lars R. Bergman 1972 Engelska
2 Svarskvalitén i AKU - resultat från två studier med återintervjuer Lars R. Bergman 1980 Svenska
3 En jämförande studie av vägrarbortfallet i omnibusundersökningen i april 1976 Lars R. Bergman 1977 Svenska
4 The development of patterns of maladjustment Lars R. Bergman 1983 Engelska
5 Anpassningsproblem hos aggressiva flickor - en longitudinell studie 1983 Svenska
6 Familjestrukturen under uppväxten - datainsamling och basresultat 1984 Svenska
7 Some exact tests of single cell frequencies in two-way contingency tables Lars R. Bergman 1986 Engelska
8 Parents' education and mean change in intelligence Lars R. Bergman 1972 Engelska
9 Linear transformations and the study of change Lars R. Bergman 1972 Engelska
10 Sex differences in intellectual development - are boys more vulnerable? Lars R. Bergman 1974 Engelska
11 Vem är nöjd med gymnasiet? Lars R. Bergman 1975 Svenska
12 Vart tar toppbegåvningarna vägen? Lars R. Bergman 1975 Svenska
13 Vad kostar överprestation? Lars R. Bergman 1976 Svenska
14 Samma kunskaper - samma betyg? - en undersökning av elevegenskaper s samband med betyget för elever med samma kunskaper på standardprov Lars R. Bergman 1977 Svenska
15 Utveckling av könsskillnader i skolprestation mellan 10 och 15 års ålder Lars R. Bergman 1978 Svenska
16 Patterns of adjustment problems at age 13 - an empirical and methodological study Lars R. Bergman 1984 Engelska
17 Patterns of adjustment problems at age 10 - an empirical and methodological study Lars R. Bergman 1984 Engelska
18 Type A-related behavior in childhood and adult Type A behavior - a longitudinal study Lars R. Bergman 1983 Engelska
19 A developmental study of sex differences in some reactions to the school environment Lars R. Bergman 1983 Engelska
20 Longitudinal studies - individual and variable based approaches to research on early risk factors David Magnusson 1988 Engelska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.