Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lars Roberg 111 träffar

Titel Författare År Språk
1 Quum in regia academia Upsaliensi, experientissimae facultatis medicae desideriis adnuente cancellario exellentissimo ... senatore, cancellariae regiae praeside, heroe celsissimo, dom. com. Carolo Gyllenborg, clarissimo medicinae candidato dom. Petro Lundberg, Smolando, disputationis nuperae gradualis de medicamentis Halensibus auctori, summi in arte sua honores d. XXVI. Januar. ritu sollemni conferrentur Johannes J. Amnell 1740 Latin
2 Barberare-lærjunge-leksan. =(Rubr.)= Uppsala, Höjers änka, 1742. 1742 Latin
3 Den barmhertige samariten det är wälmeent råd och underrättelse, huruleds man allahanda menniskians in- och utwärtes siukdommar ... med ringa, ... läkedommar hielpa skall Elias Beynon, d.y 1697 Svenska
4 Den barmhertige samariten det är Wälmeent rådh och underrättelse, huruledes man allahanda menniskians in- och utwärtes siukdommar och bräcklighet medh ringa, oanseenlige, doch godfundne läkedommar hielpa skall, den fattigom och särdeles på landet boendom till nytta och gagn beskrifwit. Af Elias Beynon den yngre. Samt och ett kort uttåg aff Johan Guffers lillas ! Huusz-apoteek af samma innehåld. Stockholm, tryckt hoos Julius G. Matthiæ åhr 1709 Elias Beynon, d.y 1709 Svenska
5-6 Then barmhertige samariten, thet är: Wälment råd och vnderrättelse, huruledes man allahanda menniskians in- och vtwärtes siukdomar och bräckligheter med ringa, oansenliga, doch godfundna läkedomar hielpa kan, them fattigom, och särdeles på landet boendom, til nytto och gagn beskrifwit af Elias Beynon then yngre samt ett kort vttog af Johan Guffers lilla Hus-apothek af samma innehåll sidst en liten husläkedom af tobak item, Coleri vnderwisning om hälsones förwahring i hwar månad om åhret; ther jemte ett nödigt register. Stockholm, tryckt och vplagd af Joh. L. Horrn, kgl. ant. archiv. boktr. anno 1727 (flera utgåvor) Elias Beynon, d.y 1727 Svenska
7 Calixti III. pontif. Romani diploma bulla plumbea munitum, quo Stocholmiensibus ! concedit usum altarium portatilium. Romæ MCDLV. Ex originali recensuit spicilegiisque veteris historiæ urbis metropolitanæ addidit Laur. Roberg ... =(Rubr.) - S. impr.= mellan 1726 och 1729 Latin
8 Dissertatio gradualis, de succedaneis acaciæ Ægyptiacæ, peti Americani, cedri phoeniciæ, frumenti turcici, vitis meridionalium et cannæ sacchariferæ, qvam auctoritate ... regiæ cancellariæ præsidis, celsissimi comitis, dn. Gustavi Cronhielm ... pro licentia et consvetis in medicina honoribus, ad publicum examen modeste defert Rudolph. Christoph. Tracht zarnekovia-pomeranus ... In audit. Gust. maj. ad diem junii a. MDCCXXXVII Gustaf Cronhielm 1737 Latin
9 Dissertatio gradualis, vires medicas plantarum quarundam indigenarum sistens: qvam auctoritate ... regiæ cancellariæ præsidis, celsissimi comitits, dn. Gustavi Cronhielm ... pro licentia et consvetis in medicina honoribus, ad publicum examen modeste defert Petrus Hamnerin, wermelandus. In audit. Gust. maj. ad diem 4 maji a. MDCCXXXVII Gustaf Cronhielm 1737 Latin
10 Cl. Atheniensium medici Dioclis Carystii Epistola prophylactica, de præcautione à morbis ingruentibus. Ad Antigonum Gonatam macedoniæ regem. Recensuit Laur. Roberg ... Upsaliæ, typis Höjerianis. 1736 Diokles Karystios 1736 Grekiska, klassisk (-1453)
11-12 Miracula sanctae crucis Stockholmiae. Seculo XV. ineunte annotata per fratr. Gregorium monachum ord. prædicatorum Stockholmiæ. E codice ms. membranaceo ad medicam illorum temporum historiam indicandam, edidit Laur. Roberg ... Upsaliæ - an. 1725. Literis Wernerianis (flera utgåvor) Gregorius 1725 Latin
13 CLIII. Aphorismi chemici ad quos quidquid est, scientiæ chemicæ commode referri potest; concinnati opera & studio Eremitæ Suburbani. Juxta exemplar Amstelædami apud Janssonio-Waesbergios, anno M.DC.LXXXVIII. impressum, Upsaliæ denuo - editi 1733. Typis Wernerianis Johann Baptist van Helmont 1733 1741 Latin
14 Hippocratis Coi medicorum coryphæi nomos sive lex, cum paraphrasi vernacula. Dæt ær lækare-instruction och underrettelse för dem som médicinen med héder at idka sig föresatt hava. Experientissimæ ac consultissimæ facultati medicæ Upsal - hörsammast hémstelt af G. Samzelius Nericius ... Typis Wernerianis. Uppsala. Hippokrates 1735 Latin
15 Anatomes publicae anno MDCCV. Stockholmiae habitae lectio tertia. Sive Omnipotentis mirabilia circa generationem humanam, publico sermone demonstrata ab ... Johanne von Hoorn Stockholmiense ... nunc suasu quorundam edita, & valetudinario academiae Vpsalensis dicata. Upsalis, typis Wernerianis, ao. 1709 Johan von Hoorn 1709 Latin
16 Historiæ naturalis de auibvs libri VI. Cum æneis figuris Iohannes Ionstonus med. doctor concinnauit Jan Jonston 1650 Latin
17 Historiæ naturalis de piscibus et cetis libri V. Cum æneis figuris. Iohannes Ionstonus med: doctor concinauit Jan Jonston 1650 Latin
18 Historiæ natvralis de insectis. Libri III. De serpentibus et draconib. libri II. Cum æneis figuris Iohannes Ionstonus med. doctor concinnavit Jan Jonston 1653 Latin
19 Historiæ natvralis de quadrvpedibvs libri, cum æneis figuris Iohannes Ionstonvs med: doctor concinnauit Jan Jonston ca 1650 Latin
20 Physiologia humana./(Christ. Joh. Langium.) Upsaliæ, MDCCXXVI. J.H. Werner. Christian Johann Lange 1726 Latin

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.