Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lars Tengwall 34 träffar

Titel Författare År Språk
1 Examen juridicum caussarum divortii secundariarum, qvod ... praeside d. Lars Johan Colling ... publicae eruditorum censurae modeste submittit Lars Tengwall ... d. XX junii MDCCLXXI H.P.M.S Lars Johan Colling 1771 Latin
2 Hypomnemata historica circa Priscas Iudæorum sectas ex suffragio ampl. Senat. Phil., almæ Goth. Carol. sub moderamine d.d. Sven Bring ... pro gradu d. XIII. Februarii a:o R. MDCCLXVIII, publice examinanda sistit ... Laurentius Tengvall nat. Blek Sven Lagerbring 1768 Latin
3 Disputatio philologica de canonica auctoritate epilogi orationis dominicæ, Matth. VI: 13. ... præside m. Gustavo Sommelio ... & respondente Laurentio Tengvall, nat. Blek. publice examinanda d. XIX. Martii MDCCLXVI Gustaf Johan Sommelius 1766 Latin
4 Ad actum inauguralem quo vir amplissimus atque celeberrimus dominus magister Lars Peter Munthe juris ac philosoph. pract. prof. ord. professioni suæ admovebitur literarum patronos patres conscriptos civesque academicos reverenter et perofficiose invitat Academiæ Lundensis rector Lars Tengwall Lars Tengwall 1786 Latin
5 Ad natalem decimum nonum augustissimi regis Gustavi Adolphi ejusque nuptias cum serenissima principe Frederica Dorothea Wilhelmina die I et II Novembris publicis orationibus celebrandas utriusque civitatis patres, cives et hospites perofficiose invitat Lars Tengwall, Academiæ Carolinæ h. a. rector Lars Tengwall 1797 Latin
6-7 Afhandling om börds-rätten, efter Sweriges rikes lag och därtil hörande stadgar författad. =Anon.= Lund, 1792. Tryckt hos direct. Christ. Fr. Berling, och på desz egit förlag (flera utgåvor) Lars Tengwall 1792 Svenska
8-9 Afhandling om fidei commisser, efter kongl. stadgan angående testamenten, och allmänna lagen författad. =Anon.= Lund, 1790. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet (flera utgåvor) Lars Tengwall 1790 Svenska
10 Afhandling om myntwäsendets werkan wid lagskipningen samt det med kongl. författningarne instämmande beräknings och tillämpnings sätt med tilhörande evalvations tabell./(Lars Tengwall.) Lund, 1786. Tryckt hos hof-camer. och direct. Berling Lars Tengwall 1786 Svenska
11 Anmerkningar til giftermåls balken, författade af Lars Tengwall ... Lund 1794. Trykt hos professor Joh. Lundblad, och på desz förlag Lars Tengwall 1794 Svenska
12 Anmärkningar til giftermåls balken Lars Tengwall 1802 Svenska
13 Anmärkningar til giftermåls balken, författade af Lars Tengwall ... Andra ökta och förbättrade upplagan. Lund 1802. Trykt hos professoren, doktor Johan Lundblad, och på desz förlag Lars Tengwall 1802 Svenska
14 Anslag til det åminnelse-tal öfver framledne professoren och ledamoten af kongl. svenska Vitterhets historie- och antiquitets academien, herr magister Johan Hinrich Lidén, hvilcket af herr magister Lars Peter Wåhlin ... kommer at hållas på Carolinska academiens större lärosal kl. 10 f.m. d. 3 maji 1797 Lars Tengwall 1797 Svenska
15 De jure hominis in suam ipsius personam, quam ... praeside ... Lars Tengwall ... eruditorum examini modeste submittit Theodor Linnell, smolandus, diem VIII junii MDCCLXXXV Lars Tengwall 1785 Latin
16 Dissertatio academica merita cultioris philosophiæ de latione legum earumque usu exhibens quam ... praeside mag. Lars Tengwall ... pro laurea publicæ disquisitioni modeste offert Matthias Sundius scanus die XIV. dec. anni MDCCLXXXV Lars Tengwall 1785 Latin
17 Dissertatio juridica de injurata testium mortuorum fide, quam ... praeside Lars Tengwall ... publico examini offert Johannes Wilh. Löfmark ... in academia Carolina die XXIX januar. MDCCXCI Lars Tengwall 1791 Latin
18 Dissertatio philosophica de oeconomia naturae moralis, quam ... praeside ... Lars Tengwall ... pro gradu magisterii publicae disceptationi submittit Gabriel Hallman, scanus. Die IX junii MDCCLXXXIV Lars Tengwall 1784 Latin
19 Lag-frågor. =Anon.= Lund. Trykt hos prof. 2: professor Johan Lundblad. =1-2. 1797-98= Lars Tengwall 1797-1798 Svenska
20 Lag-frågor. =Anon.= Lund. Trykt hos prof. 2: professor Johan Lundblad. =1-2. 1797-98= Del 1, Första delen. 1797 Lars Tengwall 1797 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.