Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lars Westerlund 121 träffar

Titel Författare År Språk
1 De Olbia, Milesiorum colonia dissertatio quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Carolus Gust. Brogren stip. Bielk. et Laur. Westerlund a sacris. Stip. Med. theol. Vestmanno-Dalecarli. In audit. Gustav. die VIII Jun. MDCCCXXXI. h. p. m. s P. II Carl Gustaf Brogren 1831 Latin
2 De lingua Phoenicio-Punica ejusdemque et linguae Hebraeae mutua fere aequalitate. Dissertatio quam ... publico examini subjiciunt mag. Em. Mart. Luth. Malmgren ... et ... Laur. Westerlund, stip. Nessel. Sudermanno-Nericii, in audit. Gustav. die IV Maji MDCCCXXII, H.A.M.S P. 1 Emanuel Martin Luther Malmgren 1822 Latin
3 Translatio S. Catharinae a. MCDLXXXIX. Wadstenis celebrata et anecdoto Bibl. Acad. Upsal. illustrata. Quam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico p. p. Laurentius Westerlund a sacris. Vestmanno-Dalekarlus. In Audit. Gustav. die XIII. Junii MDCCCXXXIII. H. P. M. S P. III Johan Henrik Schröder 1833 Latin
4 Till bevistande af års-examen med de tre slutna klasserna af Westerås elementar-läroverk och läroårets afslutande tisdagen den 15 junii 1852 inbjudas vetenskapernas och den offentliga undervisningens gynnare och vänner af L. Westerlund Lars Westerlund 1852 Svenska
5 Till bevistande af års-examen med de tre slutna klasserna af Westerås elementar-läroverk och läroårets afslutande måndagen den 16 junii 1851 inbjudas vetenskapernas och den offentliga undervisningens gynnare och vänner af L. Westerlund Lars Westerlund 1851 Svenska
6 Träbroar - ett alternativ till stål och betong Björn Abelsson cop. 1998 Svenska
7 Analysis of the heat demand in batch kilns International IUFRO Wood Drying Conference : 30/07/2012 - 03/08/2012 Jan-Olof Anderson 2012 Engelska
8 MIND based optimisation and energy analysis of a sawmill production line Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction : 28/08/2010 - 01/09/2010 Conference on Process Integration Jan-Olof Andersson 2010 Engelska
9 Fiskerihushållningens administration - myndigheter, intressentförvaltning och fiskerirådgivningsorganisationer Alice Backström 1983 Svenska
10 Borgå stads historia 4, 1917-1996 2008 Svenska
11 Forskaren tar form - forskarutbildningens nydaning : inlägg vid forskarutbildningskursen 27.1-24.2.1986 1986 Svenska
12 Frilans i norr - skrivare och fotografer 1993 1993 Svenska
13 Industrialismens Skellefteå Sven Gaunitz 2002 Svenska
14 Gång & cykelväg mellan Örnäset och Uddebo via Kalvholmen 1993 Svenska
15 Hundra år av nyheter med Västerbottens-kuriren - händelser i text och bild från ett helt sekel 2000 Svenska
16 I nöd och lust - historien om försäkringskassan i Västerbottens län 2005 Svenska
17-18 Industrier genom tiderna - en industrihistorisk inventering i Västerbottens län 1987 (flera utgåvor) Seth Jansson 1987-9999 Svenska
19 Industrier genom tiderna D. 1 - en industrihistorisk inventering i Västerbottens län 1987 Seth Jansson 1987 Svenska
20 Energieffektiv biobränsletorkning med öppen absorptionsprocess - beskrivning av befintligt system samt parameterstudie som underlag till systemförbättringar = Energy efficient bio fuel drying with open absorption system : description of pilot plant and parameter study Lars Johansson 1999 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.