Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Leif Larsson 91 träffar

Titel Författare År Språk
1 Judo - nybörjarkompendium Wolfgang Biedron 1981 Svenska
2 Wolfgangs judo - nybörjarkompendium Wolfgang Biedron cop. 1984 Svenska
3 Hardware gone soft - teaching under strong frame conditions at an institute of teaching Stig Björklund 1974 Engelska
4 Simulering av sänksmidesoperationer med modellmaterial Jan Bodin 1987 Svenska
5 Sänksmide nära slutlig form Jan Bodin 1987 Svenska
6 Budgeten som styrmedel i ett företag - en fallstudie Nina Borovic 1990 Svenska
7 Gymnastik med legeredskaber - motorisk udvikling Barbro Carli 1986 Danska
8-9 Metodik i handredskap (flera utgåvor) Barbro Carli 1990 Svenska
10 Teknolog B-74 under sex perioder - några reflektioner kring drygt en termins erfarenheter av pedagogiska stödåtgärder och utvärderings-arbete vid sektionen för bergsvetenskap Anna-Stina Carlsson 1975 Svenska
11 Teknologi B-74 under ett läsår - några reflexioner kring ett läsårs erfarenheter av pedagogiska stödåtgärder och utvärderingsarbete vid sektionen för bergvetenskap Anna-Stina Carlsson 1975 Svenska
12 Göta älv D. B - en hydrologisk analys av transport- och blandningsprocesser Olle Claesson 1972 Svenska
13 Projekt Tierp - etapprapport 3, hösten 1977 Roland Eklöf 1977 Svenska
14 Entrepreneurship and business planning cop. 2004 Engelska
15 Förarutbildningssystemet i Sverige Anita Franke 1995-1996 Svenska
16 Förarutbildningssystemet i Sverige Delrapport 1, En historisk beskrivning av förarutbildningssytemet i Sverige Anita Franke 1995 Svenska
17 Förarutbildningssystemet i Sverige Delrapport 2, Olika utbildningsaktörers syn på den aktuella kursplanen Anita Franke 1996 Svenska
18 Förarutbildningssystemet i Sverige Delrapport 3, Förarutbildningssystemet i Sverige och dess aktuella kursplan, behörighet B Anita Franke 1996 Svenska
19 Från Pakistan till Bergsjön - u-landspraktik i klasslärarutbildning 1978 Svenska
20 Ergonomi - ett studiematerial för personal i skolan Staffan Hultgren 198? Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.