Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Leif Lindberg 48 träffar

Titel Författare År Språk
1 Om de pedagogiska fenomenens natur Håkan Andersson 1989 Svenska
2 4445 svar på frågor om utbildning - studier av utbildnings- och utvecklingsbehov på arbetsplatser i Västerbotten Ethel Dahlgren 1990 Svenska
3 Exploring new horizons in school leadership - conference proceedings, March 25-27, 1998 1998 Engelska
4 Ledarskapande i akademin - Om prefekters diskursiva identitetsutveckling Ulrika Haake 2004 Svenska
5 Outsourcing inom tillverkande industri - en fallstudie om möjligheter och problem med outsourcing av egen produktion inom svensk cykelindustri Lars Jeverstam 2001 Svenska
6 Den förändrade skola-barnomsorgsorganisationen i Skellefteå - en nulägesbeskrivning Olof Johansson 1995 Svenska
7 Kvalitet och kollegialitet - vänbok till Leif Lindberg 2012 Svenska
8 Jämställdhet inom universitet och högskolor - en bibliografi med kommentarer Dag Kyndel 2003 Svenska
9 En paradigm för framställning av läromedel och läromedelssystem Riitta Liesirova 1971 Svenska
10-12 Förebildliga undersökningar från svenska pedagogiska institutioner 1948-1971 (flera utgåvor) Gerd Lindberg 1976 Svenska
13-15 Pedagogisk forskning i Sverige 1948-1971 - en explorativ studie av inom- och utomvetenskapliga faktorer = Educational research in Sweden 1948-1971 : an explorative study of internal and external factors (flera utgåvor) Gerd Lindberg cop. 1983 Svenska
16-17 Vetenskapliga produkter från svenska pedagogiska institutioner 1948-1971 (flera utgåvor) Gerd Lindberg 1975 Svenska
18-19 Akademins olika världar (flera utgåvor) Leif Lindberg 2005 Svenska
20 Delaktighet och återkoppling - en intressentansats vid utvärdering av studieprogram Leif Lindberg 1991 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.