Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Leif Lundin 8 träffar

Titel Författare År Språk
1 Frånluftsvärmepumpar i flerbostadshus - projekteringsanvisningar samt driftserfarenheter från ett 20-tal anläggningar Ulf Bergström 1985 Svenska
2 Binary polysaccharide systems and phase mechanisms - a literature review Leif Lundin 1993 Engelska
3 Det finmaskiga vägnätet i Jämtlands län - samhällsekonomiska konsekvenser av alternativa satsningsnivåer Leif Lundin 1990 Svenska
4 Funktionskrav för bostäder - med avseende på låg energianvändning Leif Lundin 2003 Svenska
5 Kontinuerliga ventilationsmätningar med spårgas - utrustning och preliminära försöksresultat Leif Lundin 1982 Svenska
6 Rheology and microstructure of mixed biopolymer gels Leif Lundin 1997 Engelska
7 Täthetsprovning av radhuslägenheter Leif Lundin 1981 Svenska
8 Inledande studie av metod för IR-mätning i ångpannor - Initial studie of a method for IR measurements in boilers Martin Sandberg 1999 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.