Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lennart Erlandsson 9 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Legalitetsprincipen och LSS - en studie av rättstillämpningen vid beslut om stöd och service till funktionshindrade (flera utgåvor) Lennart Erlandsson 2009 Svenska
3 LSS – målsättningen som försvann - om hur kommunerna, Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna tolkar och tillämpar Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lennart Erlandsson 2014 Svenska
4 LSS och dess tillämpning - En rapport om normbildningsprocesser i välfärdsrättsliga beslut Lennart Erlandsson 2018 Svenska
5-6 Mätning av bilars bränsleförbrukning - en jämförelse mellan den svenska metoden och EU-bestämmelser (flera utgåvor) Lennart Erlandsson 1994 Svenska
7 Rätt, norm och tillämpning - en studie av normativa mönster vid beslut enligt LSS på tre arenor Lennart Erlandsson 2014 Svenska
8 Kommunalrätt - en introduktion för professionsutbildningar 2010 Svenska
9 Constitutional Law as an Instrument for Social Protection in Sweden Birgitta Nyström 2016 Engelska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.