Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lennart Sjöberg 192 träffar

Titel Författare År Språk
1 Gruppkommunikation via dator, En sammanfattning - inledande socialpsykologiska studier på KOM-systemet vid FOA Lillemor Adrianson 1980 Svenska
2 Gruppkommunikation via dator Rapport 2 - inledande socialpsykologiska studier på KOM-systemet vid FOA Lillemor Adrianson 1980 Svenska
3 Leaching of rock fractures - laboratory and field tests for borehole heat stores Bo Nordell 1988 Engelska
4 Kinetics and mechanism of calcite dissolution in aqueous solutions at low temperatures E. Lennart Sjöberg 1978 Engelska
5 Studies of calcite dissolution reactions - a report of work between 1979-1982 E. Lennart Sjöberg 1983 Engelska
6 Gruppkommunikation via dator - inledande socialpsykologiska studier på KOM-systemet vid FOA Lillemor Adrianson 1980 Svenska
7 Gruppkommunikation via dator Rapport 1 - inledande socialpsykologiska studier på KOM-systemet vid FOA Lillemor Adrianson 1980 Svenska
8 Facklig skolinformation Bengt Ahlsén 1981 Svenska
9 Skolinformatör i arbete - ett studiematerial Bengt Ahlsén 1979 Svenska
10 Electricity consumption and electricity saving in the Swedish households Marie-Louise Bernström 1997 Engelska
11 Work motivation in Swedish child care Christina Björklund 1996 Engelska
12-13 Risker och olycksrapportering - några reflektioner med utgångspunkt från svenska massmedias rapportering av aktuella fall (flera utgåvor) Anna-Christina Blomkvist 1976 Svenska
14 Några psykologiska aspekter på alkoholens verkan Oswald Bratfisch 1968 Svenska
15 Countermeasures to the Chernobyl accident in the Nordic countries - public reactions 1998 Engelska
16 Interests in engineering education related to sex, achievement and field of specialization Britt-Marie Drottz 1984 Engelska
17 Kärnkraft och radioaktivt avfall - riskperception och attityder hos gymnasieelever i Stockholm Britt-Marie Drottz 1988 Svenska
18 Upplevelser i samband med Tjernobylolyckan - en intervjuundersökning om oro, strålningsrisker och kärnkraft Britt-Marie Drottz 1986 Svenska
19 Trains and transports - perceived and real risks Britt-Marie Drottz-Sjöberg 1991 Engelska
20 Emotioner och värderingar i näringslivet 2004 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.