Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Leonhard Magnus Uggla 6 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bruks-patron hr. Leonhard Magnus Ugglas Memorial, rörande höglofl. secrete-utskottets betänkande af den 1 september 1769. Stockholm, tryckt uti kongl. finska boktryckeriet, hos Johan Arvid Carlbohm, 1769 Leonhard Magnus Uggla 1769 Svenska
2 Bruks-patronen herr Leonhard Magnus Ugglas Memorial, rörande myntförwandlingen ifrån koppar til silfwer eller riksdaler specie räkning, med utwägar til rörelser och näringars upkomst, penninge-löners och krono-räntors utgörande, samt - jämnwigts återställande emellan borge- och gäldenär, ingifwit wid riksdagen år 1769. Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Johan Arvid Carlbohm 1769 Leonhard Magnus Uggla 1769 Svenska
3 Bruks-patronen Leonhard Magnus Ugglas Memorial, rörande grund-lagarnas wärkställighet. Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg 1769 Leonhard Magnus Uggla 1769 Svenska
4 Åminnelse-tal öfver kongl. majestäts högtbetrodde man, för detta general-lieut. och landshöfdingen öfver Elfsborgs län och Dals land ... Axel Erik Roos, vid des begrafning uti Gestads kyrka, den XVIII. febr. MDCCLXVI. då fri-herreliga - ätten Roos, under numero CLXXXVI, med denne sidste ätteläggare, utslåknat, och des vapen och sköldemärke, uti närvaro af en förnäm och talrik församling, med anständig heder och vanlig ceremon uppå des graf krossades./(Leonh. Magn. Uggla.) : Götheborg, trykt hos Joh. Georg Lange, jun Leonhard Magnus Uggla 1766 Svenska
5 Ödmjukt memorial. =(Rubr.)=/(L.M. Uggla.) (Stockholm, tryckt uti kongl. finska boktryckeriet, år 1765.) Leonhard Magnus Uggla 1765 Svenska
6 Ödmjukt memorial. Til höglofl. ridderskapet och adelen, med de öfrige respective stånden, af bruks-patronen Leonhard Magn. Uggla ingifwit, och hos ridderskapet och adelen upläst, den 8 junii 1762. med därtil hörande bilagor litr. A - B och C, uppå befallning til trycket befordrat. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius 1762.) Leonhard Magnus Uggla 1762 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.