Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lev Trotskij 368 träffar

Titel Författare År Språk
1 1905 1973 Okänt
2 L' agonie du capitalisme et les tâches de la IVe Internationale - programme de transition 1946 Franska
3-4 Kapitalismens dödskamp och IV:e Internationalens uppgifter (flera utgåvor) nnnn Svenska
5 L' assassinat de Léon Trotsky 1946 Franska
6 Die russische sozialistische Rote Armee H. Bergmann 1920 Tyska
7 Bjulletenʹ oppozicii tr. 1973 Ryska
8 Brest-Litowsk - reden, Aufrufe und Manifeste der russischen Volkskommisare Trotzki, Lenin, Joffé, Radek u. a. m. anlässlich der russisch-deutschen Friedensverhandlungen im Winter 1917/18 1920 Tyska
9 Nieder mit der Fraktionsmacherei Nikolaj Ivanovič Bucharin 1924 Tyska
10 The case of Leon Trotsky - report of hearings on the charges made against him in the Moscow trials 1965 Engelska
11 Complete facsimile edition of the Red Flag 1933-1937 2003 Engelska
12 Culture and revolution in the thought of Leon Trotsky c1999 Engelska
13 De la bureaucratie 1969 Franska
14 The death agony of capitalism and the tasks of the Fourth International - the transitional program 1972 Engelska
15 Övergångsprogrammet 1977 Svenska
16-17 Vår vanheders jubileum (1613-1913) - till belysning av ryska tsarväldet (flera utgåvor) Domov 1913 Svenska
18 The ideas of Leon Trotsky c1995 Engelska
19 The tragedy of the Chinese revolution Harold R. Isaacs 2010 Engelska
20 Iz materialov partijnoj diskussii - pisʹma tov. Trotskogo o "Novom kurse" i otvet na nego redacii Centr. Organa RKP - "Pravdy" 1924 Ryska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.