Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Linda Qviström 39 träffar

Titel Författare År Språk
1 Det medeltida Sörmland - en arkeologisk guidebok Johan Anund 2010 Svenska
2 Det medeltida Uppland - en arkeologisk guidebok Johan Anund 2012 Svenska
3 Kvarnar och kvarnlandskap i Rasbo under tidigmodern tid - arkeologisk undersökning av en kvarnholme i Lejstaån : Uppland, Rasbo socken, Lejsta 7:1 och Hov 1:7, fornlämning 670 : arkeologisk undersökning Lena Beronius Jörpeland 2013? Svenska
4 Arkeologi i Tiundaland, E4 - undersökningar för E4 - äldre järnålder vid Danmarksby, RAÄ 161, 153, Danmarks socken, Uppland Hans Göthberg 2002 Svenska
5 Bebyggelselämningar från historisk tid - E18 Enköping-Sagån, delprojekt 3, lokal 13 : fornlämning 325, Tillinge-Tibble 4:21, Tillinge socken, Uppland : arkeologisk förundersökning Hans Göthberg cop. 2005 Svenska
6 Östra Ågatan och Bangårdsgatan - kulturlager och konstruktioner längs Fyrisån, medeltid och nyare tid : arkeologisk schaktövervakning : RAÄ 88, Uppsala stad, Uppland Joakim Kjellberg 2008 Svenska
7 Bebyggelsehistorisk tidskrift Linda Qviström Mattias Legnér 2021 Svenska
8-9 Alunda kyrka - grundmurar efter medeltida vapenhus och korsarm : arkeologisk schaktningsövervakning, Alunda kyrka, Uppland (flera utgåvor) Linda Qviström 2010 Svenska
10 Biskops-Arnö - värmeledningsschakt : Arnö 1:1, Övergrans socken, Uppland Linda Qviström cop. 2007 Svenska
11 Bland gravar och stenhuggare på Domberget i Uppsala - Arkeologi på Domkyrkoplan 2019 Linda Qviström 2021 Svenska
12-13 Bryggholmen - utkanten av ett glasbruksområde : arkeologisk schaktningsövervakning : RAÄ 162:1, Vallby socken, Uppland (flera utgåvor) Linda Qviström 2011 Svenska
14 Ekebyparken - Bondkyrko socken, Flogsta 11:11, Uppsala kommun, Uppland : arkeologisk förundersökning Linda Qviström cop. 2005 Svenska
15-16 Fjärrkyla i Dragarbrunnsområdet - lämningar från medeltid och nyare tid i Vaksalagatan, Dragarbrunnsgatan och Påvel Snickares gränd : RAÄ 88:1, Dragarbrunnsgatan, Vaksalagatan och Påvel Snickares gränd, Uppsala, Uppland : arkeologisk schaktningsövervakning (flera utgåvor) Linda Qviström 2011 Svenska
17 I Swartabekkenom - kulturlager från medeltid och nyare tid i Svartbäcksgatan, Uppsala : arkeologiska undersökningar i Svartbäcksgatan mellan S:t Olofsgatan och Råbyvägen RAÄ 88, Uppsala, Uppland Linda Qviström 2005 Svenska
18 Kalmarsand - landsväg med rötter i yngre järnålder? : Raä 90, Spånga 1:6 m fl, Kalmar socken, Uppland : arkeologisk slutundersökning Linda Qviström cop. 2004 Svenska
19 Kvarteret Ladu - sentida lämningar och fyllnadsmassor : arkeologisk förundersökning : Fjärdingen 1:4, RAÄ 88, Uppsala stad, Uppland Linda Qviström 2009 Svenska
20 Kvarteret Rosendal - bebyggelselämningar från historisk tid under Rosendals matsalar : Fjärdingen 13:2, RAÄ 88, Uppsala stad, Uppland : arkeologisk schaktningsövervakning Linda Qviström 2009 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.