Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Mårten Bergvall 10 träffar

Titel Författare År Språk
1 Tal då konungens högstbetrodde man, en af rikets herrar, stats-rådet och tjenstförrättande stats-ministern för utrikes ärenderne, riddaren och kommendören af kongl. maj:ts orden samt ordens-kanslern, en af de aderton i Svenska akademien, och ledamoten af flere in- och utländska samfund, högvälborne grefve herr Adolf Göran Mörner jordfästades i Hedvig Eleonoræ kyrka den 8 februari 1838 Mårten Bergvall 1838 Svenska
2 Tal då konungens högtbetrodde man, general-majoren, chefen för Kongl. Ingeniör-corpsen, inspektören för Pionier-corpsen, ledamoten i Kongl. Krigs-kollegium, kommendören med Stora korset af Kongl. Svärds-orden, riddaren af konung Carl XIII:s Orden, välborne herr Henric G. af Melin jordfästades i Hedvig Eleonorae kyrka den 25 januari 1839 Mårten Bergvall 1839 Svenska
3 Tal då konungens trotjenare, protokolls-sekreteraren, stiftaren och föreståndaren vid Institutet för blinda och döfstumma samt riddaren af Kongl. Maj:ts Wasa-orden, herr Per Aron Borg jordfästades i Hedvig Eleonorae kyrka den 30 april 1839 Mårten Bergvall 1839 Svenska
4 Tal då professoren och riddaren herr Erik Gust. Göthes kära maka, fru Anna Elisab. Fris, jordfästades i Hedv. Eleon. kyrka, d. 29 apr. 1833; af M. Chr. Bergvall Mårten Bergvall 1833 Svenska
5 Tal vid herr kammereraren Lars Fredric Skogbergs graf den 29 october 1823. Af kyrkoherden M.C. Bergwall. Stockholm, 1824 tryckt hos Ernst Ad. Ortman Mårten Bergvall 1824 Svenska
6 Tal vid högvälborna grefvinnan Eva Ulrica Beckfriis', född grefvinna Bark, jordfästning i Hedv. Eleon. kyrka den 13 februarii 1839 Mårten Bergvall 1839 Svenska
7 Tal vid majorskan Chr. Ch. Am. Blomstedts, född grefvinna Cronhjelm, jordfästning den 4 november 1826, af Mart. Chr. Bergwall ... Stockholm, Elméns och Granbergs tryckei, 1826 Mårten Bergvall 1826 Svenska
8 Tal vid pastors-adjunkten vid Hedvig Eleonoræ församling, tillförordnade läraren vid Kongl. Djurgårds-skolan, herr C. G. M. Hultmans graf den 17 april år 1837 Mårten Bergvall 1837 Svenska
9 Privilegia capituli Lundensis ... publico examini subjiciunt præses Vilhelm Faxe ... et respondens P. 1-3 Vilhelm Faxe 1802-1828 Latin
10 Grammaticae gothico-islandicae electa, pars I:a quam ... praeside Nic. Henr. Sjöborg ... pro laurea publice examinandam proponit Mart. Christoph. Bergwall, smolandus. Die XIX decemb. MDCCCIV P. 1 Nils Henrik Sjöborg 1804 Latin

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.