Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Magnus Björnstjerna 82 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Anteckningar af grefve Magnus Björnstjerna (flera utgåvor) Magnus Björnstjerna 1851-1852 Svenska
3 Anteckningar D. 1 Magnus Björnstjerna 1851 Svenska
4 Anteckningar D. 2 Magnus Björnstjerna 1852 Svenska
5 Biografi öfver grefve Magnus Björnstjerna, en av rikets herrar, general af infanteriet 1849. Svenska
6 Anteckningar om konungens lifgarde till häst Carl Magnus Björnstjerna 1873 Svenska
7 Anteckningar om Konungens lifgarde till häst 1770-1872 - med kompletterande anteckningar berörande tiden 1872-1928 jämte matrikel över officerskåren 1770-1928 Carl Magnus Björnstjerna 1932 Svenska
8 Britterne i Indien Carl Magnus Björnstjerna 1858 Svenska
9 Några anmärkningar med anledning af årets möten och fältmanöver Carl Magnus Björnstjerna 1884 Svenska
10 P.M. angående kavaleriets strid till fot Carl Magnus Björnstjerna 1884 Svenska
11 Vid minnesfesten efter Svea-ordens förste drott och stormästare,... herr grefve Carl Magnus Ludv. Björnstjerna den 28 oktober 1888 Carl Magnus Björnstjerna 1888 Svenska
12 Anförande Magnus Björnstjerna 1845 Svenska
13 Anförande till finance-committéen, af M. Björnstjerna. Andra upplagan. Stockholm, tryckt hos Fr. B. Nestius, 1823 Magnus Björnstjerna 1823 Svenska
14 Anförande till finance-committéen, af M. Björnstjerna. Stockholm, tryckt hos Fr. B. Nestius, 1823 Magnus Björnstjerna 1823 Svenska
15 The British empire in the East Magnus Björnstjerna 1840 Engelska
16 Det brittiska riket i Ostindien Magnus Björnstjerna 1839 Svenska
17 Das Brittische Reich in Ostindien - Aus d. Schwed. übers. von J. Rohtlieb. Mit 2 Kt Magnus Björnstjerna (1839) Tyska
18 Engelska statsskulden, dess inflytande och förvaltning, betraktade ur en olika synpunkt med Sir Henry Parnell i hans arbete om Finansreform Magnus Björnstjerna 1833 Svenska
19-20 Förslag till en förändrad national-representation, enligt de hufvudgrunder, som trenne riksstånd, jemte en del af det fjerde, antagit vid sistförflutne riksdag (flera utgåvor) Magnus Björnstjerna 1844 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.