Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Manfred Clauss 19 träffar

Titel Författare År Språk
1 Cultores Mithrae - die Anhängerschaft des Mithras-Kultes Manfred Clauss 1992 Tyska
2 Geschichte des Alten Israel Manfred Clauss 2009 Okänt
3 Geschichte des alten Israel, Band 37 Manfred Clauss 2009 Tyska
4 Geschichte Israels - von der Frühzeit bis zur Zerstörung Jerusalems (587 v. Chr.) Manfred Clauss 1986 Tyska
5 Kaiser und Gott - Herrscherkult im römischen Reich Manfred Clauss 1999 Tyska
6 Kaiser und Gott Manfred Clauss 1999 Engelska
7 Kleopatra Manfred Clauss 1995 Tyska
8 Der magister officiorum in der Spätantike (4.-6. Jahrhundert) - das Amt und sein Einfluss auf die kaiserliche Politik Manfred Clauss 1980 Tyska
9-10 Mithras - Kult und Mysterien (flera utgåvor) Manfred Clauss cop. 1990 Tyska
11 The Roman cult of Mithras - the god and his mysteries Manfred Clauss 2001 Engelska
12 Pharao Manfred Clauss 2012 Engelska
13 The Roman Cult of Mithras: The God and His Mysteries Manfred Clauss 2000 Engelska
14 Sparta - eine Einführung in seine Geschichte und Zivilisation Manfred Clauss cop. 1983 Tyska
15 Untersuchungen zu den principales des römischen Heeres von Augustus bis Diokletian - Cornicularii, speculatores, frumentarii Manfred Clauss 1973 Tyska
16 Epigraphische Studien 1976 1976 Tyska
17 Erziehungswissenschaftliche Forschungsergebnisse für die Praxis 1987 Tyska
18 Die römischen Kaiser - 55 historische Portraits von Caesar bis Iustinian 1997 Tyska
19 Ägyptens versunkene Schätze 2007 Tyska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.