Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Marcus L 14 träffar

Titel Författare År Språk
1 Discursos Vol. 10, Defensa de L. Murena Defensa de P. Sila Marcus Tullius Cicero 1956 Spanska
2 Marcus Accius Plautus lateinisch und deutsch von J.T. L. Danz Titus Maccius Plautus 1806-1811 Tyska
3 Topological entropy and equivalence of dynamical systems / Roy L. Adler and Brian Marcus Roy L. Adler uuuu-uuuu Okänt
4 Federal agencies and the transfer and reprogramming of appropriations / Norman L. Marcus, editor uuuu-uuuu Okänt
5 Social evolution of love : a study of mate selection among psychiatric sufferers / Marcus Y.L. Chiu Marcus Y. L. Chiu uuuu-uuuu Okänt
6 Beginning iOS social games electronic resource / Kyle Richter technical reviewers, Marcus S. Zarra, Lucas L. Jordan Kyle. Richter uuuu-uuuu Okänt
7 Apocalyptic and the New Testament : essays in honor of J. Louis Martyn / edited by Joel Marcus and Marion L. Soards uuuu-uuuu Okänt
8 Dissertatio gradualis de methodo geometrica inveniendi peripheriam circuli, quam ... praeside ... D:no Lars Liedbeck ... publice examinandam sistit alumnus Silneckeranus Marcus M. Tillberg, ostro-gothis. Die maji anni MDCCLI L.H.Q.S Lars Liedbeck 1751 Latin
9-10 Dissertatio academica de nexu inter vitam familiarem et opiniones gentium, cujus partem primam, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico defert examini Marcus Wallenberg Ostrogothus die XVII Junii MDCCXCV. L. et H. S p. 1 (flera utgåvor) Jacob Fredrik Neikter 1795 Latin
11 Dissertatio academica, de æmulatione laudabili, qvam, suffragante ampl. fac. philos. reg. acad. Goth. Carol. præside mag. Nicolao Alin, ord. phil. adjunto, publice examinandam sistit alumnus regius Marcus M. Tillberg, Ostrogothus. die XX Dec. anni MDCCXLVIII. L. H. Q. S Nils Alin 1748 Latin
12 Een christeligh jordefärdz preikan vtöfwer högtbetrodde, försichtighe och wälförståndighe, nu meera salige herzen, herrn Marcus Koch, fordom rijks-myntemästare, och Avestad-bruuks director, sampt församblingenes ther samma städes berömlighe senior och äldste tå hans salighe lekamens lijk, vthi höge och förnemlighe personers nährwaro, medh anseenligh procesz, aff huuset vthtogs, och til sin bestälte hwijlo-cammmar och lägerstadh, vthi Avesta kyrckia beledhsagades, then 13. decembris åhr M D C L VII. Vthfördh och hållen ther sammastädes aff Olavo Johannis Moræo, ejusdem ecclesiæ pastore Olof Johannes Moræus 1658 Svenska
13 Crave radiance - new and selected poems, 1990-2010 Elizabeth Alexander 2012 Engelska
14 Springer handbook of systematic musicology 2018 Engelska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.