Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Margareta Ehnfors 16 träffar

Titel Författare År Språk
1 Nya VIPS-boken - välbefinnande, integritet, prevention, säkerhet Margareta Ehnfors 2013 Svenska
2 Beskrivning och tillämpning av Roys adaptationsmodell 1987 Svenska
3 Enkätundersökningar till patienter efter vård på sjukhus - en metodstudie med användning av Spris frågeformulär "Din syn på vården" Margareta Ehnfors 1991 Svenska
4-7 Omvårdnad i patientjournalen - en modell för dokumentation av omvårdnad med hjälp av sökord (flera utgåvor) Margareta Ehnfors 1994 Svenska
8 Patienters tillfredsställelse med vård och omvårdnad - en postenkätstudie med ett nyutvecklat frågeformulär genomförd vid Akademiska sjukhuset i Uppsala Margareta Ehnfors 1991 Svenska
9 Problemområden i avdelningsföreståndarens arbetssituation Margareta Ehnfors 1986 Svenska
10 Quality of care from a nursing perspective - methodological considerations and development of a model for nursing documentation Margareta Ehnfors 1993 Engelska
11 Så här gör vi! - riktlinjer för arbete med PM, uppsatser och annat metodiskt kunskapssökande Margareta Ehnfors 1992 Svenska
12-13 VIPS-boken - om en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen (flera utgåvor) Margareta Ehnfors 2000 Svenska
14 Patient participation - what it is and what it is not Ann Catrine Eldh 2006 Engelska
15 Sjuksköterskans yrkesansvar inom kommunal hemsjukvård - en observations- och intervjustudie Ulla Lundström 2001 Svenska
16 Nursing informatics - combining clinical practice guidelines and patient preferences using health informatics : proceedings of the sixth International Nursing Informatics Symposium Post-Conference, Lidingö, Sweden, October 1-4 1997 International Nursing Informatics Symposium. 1997) Lidingö : Post-Conference 1998 Engelska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.