Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Maria Carlsson 105 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Marias bibliotek (flera utgåvor) Maria Ahlbäck-Carlsson 2014 Svenska
3 Maria berättar Maria Ahlbäck-Carlsson 2014 Svenska
4 Pojkars och mäns sexualiserade våld mot flickor och kvinnor - ett osynliggjort samhällsproblem : material för tjejgrupper i ålder 14-16 år framställt av Tjejjouren Amanda i Luleå och Tjejjouren i Östersund AnnaCarin Andersson 2000 Svenska
5 Tillsammans är vi starka - elevers upplevelser av gruppklimatet under en gruppstärkande process Ann-Christin Anttila 2000 Svenska
6 Raw fika - fritt från gluten, mjölk och vitt socker Marina Asplund 2016 Svenska
7 Ramdirektivet för vatten och System Aqua: en tids- och kostnadsuppskattning av statusklassning av vattendrag i norra och södra Sverige Jakob Bergengren 2003 Svenska
8 Anpassning hos invandrarbarn på grundskolans högstadium i Göteborg - del 1 Anna Maria Carlsson 1971 Svenska
9 Att prioritera och kvalitetssäkra psykoterapi finansierad med offentliga medel - organisatoriska aspekter Anna Maria Carlsson 1999 Svenska
10 Psykosociala aspekter på somatisk vård - teori och klinisk tilllämpning Anna Maria Carlsson 1977 Svenska
11 Psykoterapi finansierad med offentliga medel inom Stockholms läns landsting - kartläggning av organisationen och en utvärdering Anna Maria Carlsson, 1943-2014 1993 Svenska
12 En studie av de organisatoriska aspekterna på psykologers, psykiatrers och kuratorers medverkan inom den somatiska vården Anna Maria Carlsson 1976 Svenska
13 Studies on pain assessment and egopsychological analysis of personality in chronic pain patients Anna Maria Carlsson 1987 Engelska
14 Arbetsledaransvar vid rehabilitering - problematiken med den psykosociala arbetsmiljön och sjukskrivningar Maria Carlsson 1990 Svenska
15 Bolmens tillflöden - naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska
16 Design proposal for milk centre with mechanical cooling for dairy cattle in tropical climate = - Byggnadsförslag för mjölkningsstall med mekanisk kylning för kor i tropiskt klimat Maria Carlsson 2005 Engelska
17 Deutsch und Schwedisch im Kontrast - zu Distribution nominaler und verbaler Ausdrucksweise in Zeitungstexten Maria Carlsson 2004 Tyska
18 Esimies ja coaching Maria Carlsson 2019 Finska
19 Friskvård för anställda inom primärvården i västra Östergötland - riktat mot fysisk träning/motion samt stöd för rökavvänjning och viktreduktion Maria Carlsson 2004 Svenska
20 Förbättrat psykosocialt stöd till patienter med gynekologisk cancer och anhöriga - slutrapport : ett vårdkvalitetsprojekt hos Cancerfonden 1994-1996 Maria Carlsson 1998 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.