Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Marita Sjölin 63 träffar

Titel Författare År Språk
1 Älgevad - boplats och röjningsrösen - inför ställverksbygge i samband med utbyggnad av Sydvästlänken, Närke, Hallsbergs kommun och socken, fastigheterna Älgevad 1:1 samt Getabrotorp 1:1 och 1:3, RAÄ 201:2, 248 och 250 : dnr 422-02063-2011 : arkeologisk förundersökning Karin Arfalk 2012 Svenska
2-3 I Arns fotspår - följ Jan Guillous tempelriddare runt Västra Götaland (flera utgåvor) 2003 Svenska
4 In Arn's footsteps - follow Jan Guillou's temple knight round Västra Götaland, Sweden 2002 Engelska
5 Drivkrafter och allianser i Fyrislund - arkeologisk undersökning : Uppsala län, Uppland, Uppsala kommun, Danmark och Vaksala socken, fastigheter Danmarks-Kumla 10:1, Vaksala-Norrby 1:2 och 1:3 : fornlämningar Danmark 216:1, Vaksala 298:1, Vaksala 299:1, Vaksala 317:1 Fredrik Larsson 2018 Svenska
6 Forentorpa ängar - landskapshistoriskt underlag inför bildande av naturreservat Catharina Mascher 2007 Svenska
7 1800-1900-tal i Bjälbogatan, Skänninge - Östergötland, Mjölby kommun, Skänninge, Bjälbogatan, RAÄ 5:1, stadslager : arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Marita Sjölin 2013 Svenska
8 Att forma en dragoxe - en studie med hjälp av Nordiska museets frågelistmaterial Marita Sjölin 2002 Engelska
9 Boplats och järnframställning, Raä nr 73, inom fastigheten Stora Lund 1:1, Ledsjö socken, Götene kommun, Västergötland - arkeologisk förundersökning 2008 Marita Sjölin 2008 Svenska
10 Boplatslämning från 1100-talet, RAÄ 47 i Råda socken, Lidköpings kommun, Västergötland - arkeologisk förundersökning 2009 Marita Sjölin 2011 Svenska
11 Boplatslämning i Horsås, fornlämning RAÄ 178 i Skövde socken, Skövde kommun, Västergötland - arkeologisk förundersökning 2010 Marita Sjölin 2011 Svenska
12 Boplatslämning och järnframställning vid Hönsån, RAÄ nr 73 i Ledsjö socken, Götene kommun, Västergötland : arkeologisk undersökning 2007 inför utbyggnad av väg E20, delen Lundsbrunn-Holmestad Marita Sjölin 2008 Svenska
13 Boplatslämningar, flera röjningsrösen, kolbottnar och en husgrund på Älgevad - inför ställverksbygge i samband med utbyggnad av Sydvästlänken : fastigheterna Älgevad 1:1 och Getabrotorp 1:1 och 1:3, Hallsbergs socken och kommun, Närke : särskild arkeologisk utredning Marita Sjölin 2011 Svenska
14 Boplatslämningar i Ledbergs-Tomta - inför planerad villabebyggelse, RAÄ 43, fastigheten Ledbergs-Tomta 4:1, Ledbergs socken, Linköpings kommun, Östergötlands län, dnr 422-737-2011 : arkeologisk förundersökning Marita Sjölin 2011 Svenska
15 Bronsålder vid Hönsån, del 2 samt nyupptäckta tidigmedeltida lämningar RAÄ 73 i Ledsjö socken, Götene kommun, Västergötland : arkeologisk förundersökning 2008 Marita Sjölin 2010 Svenska
16 Farstorp - ett röjningsröseområde med gravar - arkeologisk förundersökning med anledning av utbyggnad av Sydvästlänken : Småland, Nässjö kommun, Barkeryds socken, Kramsäng 1:2 och 1:4, RAÄ 284 och 295 Marita Sjölin 2013 Svenska
17 Fastigheten Kramsäng 1:4 - inför byggnation av kraftstation : boplatslämningar kring stensättningarna RAÄ 288, 289, 296, Barkeryds socken, Nässjö kommun, Småland : arkeologisk förundersökning : dnr 422-1566-2011 Marita Sjölin 2011 Svenska
18 Fjärrkyla och el i Snickaregatan - Östergötland, Linköpings stad och kommun, Kvarteret Braxen 19, Snickaregatan, RAÄ 153 : arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Marita Sjölin 2014 Svenska
19 Fossilt odlingslager vid Kimme storhög - Östergötland, Boxholms kommun, Rinna socken, Kimme 2:2, RAÄ 261:5 : arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Marita Sjölin 2013 Svenska
20 Förhistorisk boplatslämning på Råda Prästbol - RAÄ nr 114 i Råda socken, Lidköpings kommun, Västergötland : arkeologisk förundersökning 2009 Marita Sjölin 2009 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.