Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Martin Amcoff 8 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bivråkens (Pernis apivorus) boplatsval i Uppland Martin Amcoff 1992 Svenska
2 Mallar för ståndortsbonitering - lathund för 18 län i södra Sverige Martin Amcoff 1988 Svenska
3-4 Metodik för inventering av tretåig hackspett - delprojekt Vällen = A method to monitor three-toed woodpecker (flera utgåvor) Martin Amcoff 2002 Svenska
5 Minkens inverkan på kustfågelbestånden i Uppsala läns skärgård Martin Amcoff 2001 Svenska
6 Strandängar vid Lårstaviken och Sisshammarsviken - häckfågelinventeringar samt förslag till restaurering och skötsel Martin Amcoff 1994 Svenska
7 Vendelsjön - häckfågelinventering, kärlväxtinventering samt restaureringsförslag Martin Amcoff 1994 Svenska
8 Fågelfaunans utveckling i Uppsala läns skärgård efter införandet av jakt på mink (Mustela vison) Staffan Roos 2010 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.