Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Martin Hansson 83 träffar

Titel Författare År Språk
1 Förord Ingrid Gustin 2016-10-09T00:00:00+02:00 Svenska
2 Så skapades en biskop : om etablerandet av Växjö stift Martin Hansson 2016-10-14T10:51:12+02:00 Svenska
3 Utmarker, gårdar och människor - om järnålder och medeltid i sydvästra Småland 2007 Svenska
4 Apelträdet 5 - en förundersökning samt förslag till ombyggnad av ett flerfamiljshus Göran Ahlqvist 1979 Svenska
5 Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 17, 2015 Lars Andersson 2015-04-28 Svenska
6 Syresituationen i Östersjön 2010 Lars Andersson 2017-04-10 Svenska
7 The national monitoring programme in the Kattegat and Skagerrak Philip Axe 2004 Engelska
8 Blytaket över Lund domkyrkas absid Thomas Bergqvist Rydén 2019 Svenska
9 Experimental investigation of system effects in stressed-skin elements Birgitte Dela Stang 2002 Engelska
10 Från stad till land - en medeltidsarkeologisk resa tillägnad Hans Andersson 2001 Svenska
11 Gropar & monument - en vänbok till Dag Widholm 2008 Svenska
12 Kinetikmodell för industriell aminering av monoetanolamin Karl-Martin Hansson 1997 Svenska
13 Mass loss kinetics as a means to validate the pyrolytic reaction mechanism for poly-L-leucine Karl-Martin Hansson 2005 Engelska
14 Principles of biomass pyrolysis with emphasis on the formation of the nitrogen-containing gases HNCO, HCN and NH₃ Karl-Martin Hansson 2003 Engelska
15 Pyrolysis of large particles of biomass - experiments and modelling Karl-Martin Hansson 2001 Engelska
16 Structural changes of biomass particles pyrolysis Karl-Martin Hansson 2005 Engelska
17 Agundaborg och Källarholmen - två medeltida "borgar" i Småland - rapport över arkeologiska undersökningar av Agundaborg, RAÄ 39, Agunnaryd socken och Källarholmen, RAÄ 31, Ryssby socken, Ljungby kommun, Kronobergs län Martin Hansson 1999 Svenska
18 Areal extent and volume of anoxia and hypoxia in the Baltic Sea, 1960-2011 Martin Hansson 2011 Engelska
19 Aristocratic landscape - the spatial ideology of the medieval aristocracy Martin Hansson 2006 Engelska
20 Avrättningsplatsen i Hamneda - arkeologisk efterundersökning RAÄ 333 : Hamneda socken, Ljungby kommun, Kronobergs län Martin Hansson 2011 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.