Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Martin Mollerus 26 träffar

Titel Författare År Språk
1 Die Episteln des heyligen Märters Ignatii, des Ertz= Bischoffes zu Antiochia... Auss dem griechischen verdeutscht, und nu (sic!) auffs newe ubersehen... Zu Görlitz in Ober Lausitz, druckts und vorlegts Johann Rhambaw. (Kolofon:) Zu Görlitz... MDCI Martin Mollerus 1601 Tyska
2-3 Manuale de præparatione ad mortem - een helsosam och ganska nyttigt(!) betrachtelse, huru een menniskia skal lära christeliga leffua, och saliga döö (flera utgåvor) Martin Mollerus 1632 Svenska
4 Manuale de præparatione ad mortem. Det er. en haandbog. en skøn oc meget nyttelig betractelse, ideligen at betencke, huorledis it menniske skal christeligen leffue oc saligen dø. Tilsammenskreffuen paa høy tydske aff Martino Mollero ... oc nu nyligen fordansket Martin Mollerus 1610 Danska
5-6 Manuale de præparatione ad mortem. Een helsosam och ganska nyttigh betrachtelse, huru en menniskia skal lära christeliga lefwa, och saliga döö. Autore Martino Mollero thens h. ewangelij tiänare i Sprotaw. Vthtålkat och förswenskat aff Petro Johannis Gotho Norcopensi (flera utgåvor) Martin Mollerus 1679 Svenska
7 Manuale de præparatione ad mortem. Heilsame... Betrachtung, wie ein Mensch christlich leben vnd selig sterben sol. Gestellet durch Martinvm Mollervm... Zu Görlitz in Ober Lausitz, druckts vnd vorlegts Johann Rhambaw. (Kolofon:) ...MDCV Martin Mollerus 1605 Tyska
8 Meditationes sanctorum patrum. Schöne, andächtige Gebete, tröstliche Sprüche, gottselige gedancken, trewe Buszvermahnungen, hertzliche Dancksagungen, vnd allerley nützliche Ubungen des Glaubens. Aus den heyligen Altvätern: Augustino, Bernhardo, Taulero vnd andern ... ... zusammen getragen vnd verdeutschet. Durch Martinum Mollerum. D. 1 Martin Mollerus 1598 Tyska
9 Mysterivm magnvm. Een flijtig och gudelig betrachtelse, om then stoora hemligheet wårs Herres Jesu Christi andeliga bröllop och förbund medh then christeliga kyrkionne hans kära brwd, och huru man skal samma hemligheet nytteliga och medh frögd betenckia och trösteliga brwka. Autore Martino Mollero. thens christeliga kyrkionnes ministro primario i Görlitz. Vthtålkat och vthgångin aff Petro Johannis Gotho Norcopensi. Medh sinne egna bekåstning Martin Mollerus 1604 Svenska
10 Natalitia Christi - the förnemligaste läror och tröster, aff wårs herres Jesu Christi heliga födelse och omskärelse, författat i frågor och swaar, medh widhengda bööner, &c Martin Mollerus 1605 Svenska
11 Praxis euangeliorum. Einfeltige Erklerung vnd nützliche betrachtung der Euangelien, so auff alle Sontage vnd vornemesten Fest jährlich zu predigen verordnet sind Dritter - vierder Theyl Martin Mollerus 1610 Tyska
12 Praxis evangeliorum, eller Huus-postilla för alle fromme och gudfruchtige hierta Martin Mollerus 1652 Svenska
13 Praxis evangeliorum, eller Huus-postilla för alle fromme och gudfruchtige hierta, som sigh vthi thenna yttersta werldenes tijdh ifrån hennes syndachtige lopp afsöndra, och wårs Herres Jesu Christi vppenbarelse medh glädje förwänta. Stält af Martino Mollero ... nu på thet swenska tungomålet förwänd, genom Ericum Schroderum Martin Mollerus 1643 Svenska
14 Praxis evangeliorum: eller Huus-postilla för alle fromme och gudfruchtige hierta, som sigh vthi thenna yttersta werldennes tijd ifrån hennes syndachtige lopp afsöndra, och wårs Herres Jesu Christi vppenbarelse medh glädie förwänta. Stält af Martino Mollero ... och nu på thet swenska tungomålet förwänd, genom Ericum Schroderum Martin Mollerus 1675 Svenska
15-16 Praxis evangeliorum: eller Huus-postilla för alle fromme och gudfruchtige hierta, som sigh vthi thenna yttersta werldennes tijd ifrån hennes syndachtige lopp afsöndra, och wårs Herres Jesu Christi vppenbarelse medh glädie förwänta. Stält af Martino Mollero ... och nu på thet swenska tungomålet förwänd, genom Ericum Schroderum, fordom Translat Regium. Theen första deelen, Ifrån förste söndagen i adventet in til senare eller midfasto söndag (flera utgåvor) Martin Mollerus 1675 Svenska
17-18 Praxis evangeliorum: eller Huus-postilla för alle fromme och gudfruchtige hierta, som sigh vthi thenna yttersta werldennes tijd ifrån hennes syndachtige lopp afsöndra, och wårs Herres Jesu Christi vppenbarelse medh glädie förwänta. Stält af Martino Mollero ... och nu på thet swenska tungomålet förwänd, genom Ericum Schroderum, fordom Translat Regium. Theen andre deelen, Ifrån helge treefaldigheetz söndagh in til then siste (flera utgåvor) Martin Mollerus 1675 Svenska
19-20 Praxis evangeliorum: eller Huus-postilla för alle fromme och gudfruchtige hierta, som sigh vthi thenna yttersta werldennes tijd ifrån hennes syndachtige lopp afsöndra, och wårs Herres Jesu Christi vppenbarelse medh glädie förwänta. Stält af Martino Mollero ... och nu på thet swenska tungomålet förwänd, genom Ericum Schroderum, fordom Translat Regium. Theen tridie deelen, Ifrån helge treefaldigheetz söndagh in til then siste (flera utgåvor) Martin Mollerus 1675 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.