Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Mats Ekholm 97 träffar

Titel Författare År Språk
1-5 Praktisk intervjuteknik (flera utgåvor) Mats Ekholm 2002 Svenska
6 Enkäten 1971 - planering och genomförande Bengt-Erik Andersson 1972 Svenska
7 The generation gap - frame of reference and design of the Stug-project Bengt-Erik Andersson 1971 Engelska
8 Kompletterande promemoria rörande Stug-projektet Bengt-Erik Andersson 1971 Svenska
9 Studier om skolans socialisation - bakgrund, referensram, verksam- hetsplan Bengt-Erik Andersson 1972 Svenska
10 The Stug-project - studies of the generation gap : paper presented at the Symposium of the International Society for the study of behavioral development in Nijmegen July 4-8, 1971 Bengt-Erik Andersson 1971 Svenska
11 Swedish youth of today - description of a research project about the generation gap Bengt-Erik Andersson 1971 Engelska
12 UG-63 och 65 - elevernas omvärldsorientering : en jämförelse mellan det tidigare skolsystemet och grundskolan Bengt-Erik Andersson 1968 Svenska
13 UG-65 och 65/67 - skolsegregation : förekomst och vissa effekter därav Bengt-Erik Andersson 1970 Svenska
14 Ung i Göteborg 1965 Bengt-Erik Andersson 1971 Svenska
15 Ungdom eller vuxen? - några resultat från Stug-enkäten 1971 Bengt-Erik Andersson 1972 Svenska
16 Samhällsinriktad praktik i skolledarutbildningen Brage Bergström 1979 Svenska
17 Botanisk trädgård på Romstad - spåren efter Levin Rydéns märkliga skapelse i Karlstad 2017 Svenska
18 Daghemsklimat - bakgrund, syfte och mätinstrument Bodil Ekholm 1982 Svenska
19 Stabilitet i uppfostringsattityder hos daghemspersonal Bodil Ekholm 1984 Svenska
20 Börja skolan - information om nybörjarnas skolmognad och inskolning Hans Ekholm 1976 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.