Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Mats Hellspong 31 träffar

Titel Författare År Språk
1 Att välja forntid - lägesrapport Dalarnas museum 1974 Svenska
2 Festmåltid och vardagsmat - föredrag vid ett symposium till Anders Salomonssons minne 3-4 juni 2005 2006 Svenska
3 Svensk Tidskrift Årsbok 2012 Thomas Gür 2013 Svenska
4 Svenska officersmässar - mässar och mässliv Lars Hallén 1998 Svenska
5 Borlänge - studie av ett brukssamhälle Mats Hellspong 1973 Svenska
6 Boxningssporten i Sverige - en studie i idrottens kulturmiljö = The sport of boxing in Sweden : a study of the cultural environment of sport Mats Hellspong 1982 Svenska
7 Bygd i förvandling - hur industrialismen har förändrat våra levnadsvillkor Mats Hellspong 1974 Svenska
8-9 Etnologiska lokalundersökningar (flera utgåvor) Mats Hellspong 1972 Svenska
10 Den folkliga idrotten - studier i det svenska bondesamhällets idrotter och fysiska lekar under 1700- och 1800-talen Mats Hellspong 2000 Svenska
11 För länge sedan - rallare, hantverk, trafik, industri, skolbarn Mats Hellspong 1984 Svenska
12 Jänkisjärvi - en studie av näringsliv och grupperingar i en tornedalsby under efterkrigstiden Mats Hellspong 1969 Svenska
13 Korset, fanan och fotbollen - folkrörelsernas kulturmiljö i ett jämförande perspektiv Mats Hellspong 1991 Svenska
14-18 Land och stad - svenska samhällstyper och livsformer från medeltid till nutid (flera utgåvor) Mats Hellspong 1994 Svenska
19 Småindustrier i Laknäs - uppsats framlagd för seminariet i Nordisk och jämförande folklivsforskning vid Stockholms universitet, höst- terminen 1963 Mats Hellspong 1963 Svenska
20 Stadion och Zinkensdamm - Stockholms idrottspublik under två sekel Mats Hellspong 2013 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.