Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Mats Notini 13 träffar

Titel Författare År Språk
1 "Jose Marti"'s grundstötning vid Dalarö 1982-01-07 - rapport från IVLs oljeskadegrupp Karl-Johan Lehtinen 1982 Svenska
2 Tankern Sefir's förlisning vid Öland våren 1981 - rapport från IVL's oljeskadegrupp Olle Lindén 1982 Svenska
3 Spill av dieselolja i modellekosystem - koncentrationer i vattenfas samt upptag i blåmussla (Mytilusedulis) och östersjömussla (Macoma baltica) Jan Mattsson 1984 Svenska
4 Akuta och långtidseffekter av oljespill och bekämpningsmedel, studier i fält och i modellekosystem Mats Notini 1976 Svenska
5 Effekter av luftburet stoft från Rönnskärsverken på kräftdjuret Nitocra spinipes reproduktionsförmåga Mats Notini 1979 Svenska
6 Effekter av luftburet stoft från Rönnskärsverken på ägg- och larvutvecklingen hos den vanliga grodan och strömmingen Mats Notini 1981 Svenska
7 Effekter av mineralolja på littorala ekosystem Mats Notini 1976 Svenska
8 Eiras grundstötning i Kvarken - rapport om Oljeskadegruppens utryckning Mats Notini 1984 Svenska
9 Halter och långtidseffekter i littoralzonen efter ett oljespill - en 2-årig studie av Thesis-utsläppet Mats Notini 1980 Svenska
10 Oljeskadade sjöfåglar i Skagerack vintern 1980/81 - rapport från IVLs oljeskadegrupp Mats Notini 1982 Svenska
11 Spridning och effekter av oljan från Antonio Gramsci i Stockholms skärgård Mats Notini 1980 Svenska
12 Återkolonisering av oljeförorenade strandområden Mats Notini 1986 Svenska
13 Alfågeldöd genom oljespill - rapport om fältstudier och sannolika orsaker till de omfattande skadorna Gunnar Wennergren 1976 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.