Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Mats Petersson 69 träffar

Titel Författare År Språk
1 Gravitationsmodellens känslighet för variationer i ingående parametrar, speciellt markanvändningsparametrar - Praktikfall Växjö Göran Möller 1974 Svenska
2 Comparison of fracture toughness testing methods applied to alumina - zirconia materials Mats K. H. Petersson 1987 Engelska
3 Kvalitetsuppföljning - utfört i skivverkstaden på Volvo Flygmotor AB, Trollhättan Martin Nordgren 1988 Svenska
4 Särskild men inte särskiljd - Omsorgsnämnden i Göteborg och Bohuslän om utvecklingsstörda människors rätt att leva som folk Anne Jönsson 1988 Svenska
5 Prestandaoptimering av rymdraketmunstycken med höga areaförhållanden Mats Petersson 1988 Svenska
6 Development and changes of controlled defects during processing and their effect on strength Mats Petersson 1989 Engelska
7 Relationships between green and fired strength of Al₂O₃ with controlled defects Bill Bergman 1989 Engelska
8 Modern philosophy - from the library of Carl Lesche 1995 Engelska
9 Avvattningens inverkan på asfaltbeläggningars livslängd - en studie om orsaker till beläggningsskador Mats Petersson 1996 Svenska
10 Design and development of product for communication between different ERP systems using open standards Mats Petersson 2001 Engelska
11 Livet efter Dolly - en reseberättelse om klonade får och konstgjorda människor Mattias Berg 1998 Svenska
12 Japanska tecken - en reseberättelse om människans framtid Mattias Berg 1996 Svenska
13 Övningar till Pagemaker 5.0 för Windows - verktyg, layout, format, spalter, montering, typografi, tabeller Marianne Petersson 1995 Svenska
14 Energi för livet - mat och motion för mer kraft och lust Mats Petersson 1997 Svenska
15 Handlingsprogram för skyddskommittéer - tre exempel: Televerket, Länsarbetsnämnden, Flyget 1988 Svenska
16 6 unga - visioner i svensk film : Susanna Edwards, Daniel Bergman, Ella Lemhagen, Daniel Fridell, Lisa Ohlin, Björn Runge Helena von Zweigbergk 1996 Svenska
17 Drakbilder - Dragon pictures : 1988-1993 : en filmkonstpublikation Mikael Kårelind 1993 Svenska
18 Hollywood hypnagogia Mattias Berg 1993 Svenska
19 "Kränk mig inte" - att förebygga, upptäcka och åtgärda mobbning 1995 Svenska
20 Vändpunkt - om att förlora ett barn Elisabeth Magnusson 1990 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.