Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Matthias Ehrhardt 12 träffar

Titel Författare År Språk
1 Progress in Computational Physics (PiCP), Volume 1 : Wave Propagation in Periodic Media Matthias Ehrhardt 2010 Okänt
2 Progress in Computational Physics Volume 3: Novel Trends in Lattice-Boltzmann Methods Matthias Ehrhardt 2013 Okänt
3 Progress in Computational Physics (PiCP) Vol: 2 Coupled Fluid Flow in Energy, Biology and Environmental Research Matthias Ehrhardt 2010 Okänt
4 Nonlinear models in mathematical finance - new research trends in option pricing c2008 Engelska
5 Nonlinear Models in Mathematical Finance : New Research Trends in Option Pricing Matthias Ehrhardt 2008 Engelska
6 Multi-Band Effective Mass Approximations - Advanced Mathematical Models and Numerical Techniques Matthias. Ehrhardt 2014 Engelska
7 Novel Methods in Computational Finance 2017 Engelska
8 Physics-Informed Neural Networks and Machine Learning Algorithms for Sustainability Advancements in Power Systems Components Federica Bragone 2023 Engelska
9 Mathematical Modelling and Numerical Simulation of Oil Pollution Problems 2015 Engelska
10 Rosenbrock—Wanner–Type Methods: Theory and Applications Gerd Steinebach 2021 Okänt
11 The Ugly Duckling Is a Swan : On Turnaround Stories Matthias. Ehrhardt uuuu-uuuu Okänt
12 Progress in Industrial Mathematics at ECMI 2021 2022 Okänt

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.