Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Mattias Lindholm 13 träffar

Titel Författare År Språk
1 Inventering av vedlevande insekter i sekundära lövskogar viktiga för vitryggig hackspett Thomas Appelqvist 2003 Svenska
2 Vedinsekter i grova ekar i Mark - förstudie, inventering och skötselförslag Thomas Appelqvist 2009 Svenska
3-4 Åtgärdsprogram för näbbtrampört 2008-2010 - (Polygonum oxyspermum) : hotkategori: starkt hotad (EN) (flera utgåvor) Thomas Appelqvist 2009 Svenska
5 Slåtterängar i Västra Götalands län - Resultat av övervakning 2000-2006 Ola Bengtsson 2009 Svenska
6-7 Åtgärdsprogram för martorn 2008-2012 - (Eryngium maritimum) : hotkategori: EN (starkt hotad) (flera utgåvor) Ola Bengtsson 2009 Svenska
8-9 Heathlands – A Lost World? (flera utgåvor) Mattias Lindholm 2019 Engelska
10 Lövskogar i Falköpings kommun Mattias Lindholm 2005 Svenska
11-12 Åtgärdsprogram för ostronört 2009-2013 - (Mertensia maritima) : hotkategori: starkt hotad (EN) (flera utgåvor) Mattias Lindholm 2009 Svenska
13 Leguanens natt Tennessee Williams 2006 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.