Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Maud Emanuelsson 88 träffar

Titel Författare År Språk
1 Strömsholm - intill boplatsen Sofielund : arkeologisk förundersökning : Fornlämning boplats Kolbäck 380, Strömsholm 8:60, Kolbäcks socken, Hallstahammars kommun, Västmanlands län Maud Emanuelsson 2016 Svenska
2 Vågsjön, Sura socken. Arkeologisk efterundersökning av fyndplats. Lisjö 5:1. Sura socken. Surahammars kommun. Västmanlands län. Västmanland Maud Emanuelsson 2021 Svenska
3 Mellan Gilltuna och Almelund, Västerås. Boplatslämningar från förromersk järnålder. Arkeologisk förundersökning. Fornlämning L2002:5422, boplats. Västerås 2:34, 2:52 och 2:114. Lundby socken. Västerås kommun. Västmanlands län. Västmanland Maud Emanuelsson 2020 Svenska
4 Riksväg 51 – Ekeby. Förhistorisk och medeltida boplats. Arkeologisk förundersökning. Ekeby 6:11. L1979:2152, boplats. Ekeby socken. Kumla kommun. Örebro län. Närke Maud Emanuelsson 2021 Svenska
5 Nykvarn - gravfält och boplatslämningar - från bronsålder till vikingatid : arkeologisk förundersökning, kompletterande förundersökning och särskild undersökning : fornlämning Turinge 576 och 628, Fjälla 1:8 och Plafondpenseln 5, Turinge socken, Nykvarns kommun, Stockholms län Maud Emanuelsson 2016 Svenska
6 Södra Björnö i Västerås - rivining av två fritidshus på Björnön : arkeologisk kontroll : gravgrupp Västerås 230:1-4, Södra Björnö 1:1, Västerås domkyrkoförsamling, Västerås kommun, Västmanlands län Maud Emanuelsson 2016 Svenska
7 Ett gravfält från yngre romersk järnålder-folkvandringstid - väg 250 RAÄ 105 och RAÄ 142 : arkeologisk undersökning : RAÄ 105 och RAÄ 142, Kolsva-Åsby 1:8, 1:13, Myra 1:2, Kolsva socken, Västmanland Anna Egebäck 2004 Svenska
8 Schaktning inför uppförande av telemast samt anläggande av tillhörande tillfartsväg och elledning inom fastigheten Timmelsta 1:8 - antikvarisk kontroll : Timmelsta, Rytterne socken, Västeås kommun, Västmanland Maud Emanuelsson 2004 Svenska
9 Badelunda-Vedby - utredning intill ett vikingatida gravfält : arkeologisk utredning, etapp 2 : Badelunda-Vedby 3:19, Badelunda socken, FMIS-socken Västerås, Västerås kommun, Västmanlands län Maud Emanuelsson 2014 Svenska
10 En ny elledning vid Fågelbacken - boplatslämningar från romersk järnålder : arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 147, Hubbo-Jädra 3:2, Hubbo socken, Västmanlands län Maud Emanuelsson 2009 Svenska
11 Två romartida härdar i Hubbo-Mälby - särskild utredning : RAÄ 210 och 211, Hubbo-Mälby 1:27, Hubbo socken, Västmanlands län Maud Emanuelsson 2009 Svenska
12 Furby - boplatslämningar från yngre romersk järnålder : antikvarisk kontroll : RAÄ 506, Furby 4:15, Badelunda socken, Västmanland Maud Emanuelsson 2007 Svenska
13 Gäddeholmsområdet - Gäddeholmsvägen, norra delen, Borgen, Herrgårdsängen : arkeologisk utredning etapp1 och 2 : Hagbyholm 1:1, 1:2, Älby 1:1, 5:1, Gäddeholm 2:1, Limsta 1:1 med flera, Irsta socken, Västmanland Maud Emanuelsson 2007 Svenska
14 Ullvi - boplatslämningar från förromersk järnålder : särskild utredning och förundersökning : RAÄ 445, Ullvi 1:3, Irsta socken, Västmanland Maud Emanuelsson 2007 Svenska
15 Gäddeholmsprojektet - Hagbyholm - förundersökning för Gäddeholmsvägen, norra delen : arkeologisk förundersökning : RAÄ 441, 442 och 443 : Hagbyholm 1:1, 1:2, Älby 5:1 : Irsta socken, Västmanland Maud Emanuelsson 2007 Svenska
16 Värpeby - arkeologisk utredning etapp 2 : RAÄ 386, 387 och 388 : Värpeby 1:4, Kolbäcks socken, Västmanland Maud Emanuelsson 2007 Svenska
17 Ullvi, del 2 - arkeologisk utredning etapp 2 : RAÄ 445, Ullvi 2:3, Irsta socken, Västmanland Maud Emanuelsson 2007 Svenska
18 Hubbo-Näs - särskild utredning etapp 2 : Hubbo-Näs 1:1, Hubbo socken, Västmanland Maud Emanuelsson cop. 2007 Svenska
19 Erikslund - kvarteret Kranlinan - boplatslämningar från bronsåldern samt en yngre stensträng : arkeologisk förundersökning och särskild undersökning : RAÄ 662:1, Dingtuna socken, RAÄ 1240, Västerås stad, Västerås 4:85, Västmanland Maud Emanuelsson 2007 Svenska
20 Tillberga-Nibble - arkeologisk utredning etapp1 och 2 : Tillberga-Nibble 1:5, Tillberga socken, Västmanland Maud Emanuelsson 2008 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.