Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Mikael Bertheau 20 träffar

Titel Författare År Språk
1 Boplatslämningar i Vara - fornlämning RAÄ Vara 57:1, Vara socken och kommun, Västergötland : arkeologisk förundersökning Mikael Bertheau 2011 Svenska
2 Elisgården - en plats med förhistoriska boplatslämningar - fornlämning RAÄ Vara 57:1, Vara socken och kommun, Västergötland : särskild arkeologisk undersökning Mikael Bertheau 2011 Svenska
3 Kvarteret Abboten - bebyggelselämningar, kulturlager och hantverksavfall från 1700-1900-talen : RAÄ 153 (stadslager), inom kvarteret Abboten, Linköpings stad och kommun, Östergötland : arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Mikael Bertheau 2013 Svenska
4 Kvarteret Laxen i Norrköping - bebyggelselämningar och spår efter hantverksaktiviteter från 1600-tal till 1800-tal i kvarteret Laxen : särskild arkeologisk undersökning inom fornlämning RAÄ 96 (stadslager) i kvarteret Laxen, Norrköpings stad och kommun, Östergötland Mikael Bertheau 2013 Svenska
5 Kv Laxen i Norrköping - bebyggelselämningar och spår efter hantverksaktiviteter från 1600-tal till 1800-tal i kvarteret Laxen Mikael Bertheau 2013 Svenska
6 Lövstabruk - järnframställningslämningar i form av slagglager : förundersökning genom schaktövervakning vid fornlämningarna RAÄ 143:1 och 356, Överlövsta socken, Tierps kommun, Uppsala län : arkeologisk förundersökning Mikael Bertheau 2013 Svenska
7 Schaktövervakning vid Gamla Torget - fornlämning RAÄ 96 inom fastigheten Gripen 9, Norrköpings stad och kommun, Östergötland : arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Mikael Bertheau 2011 Svenska
8 Tingstad - en plats med förhistoriska boplatslämningar : fornlämning RAÄ 345, Drothems socken och Söderköpings kommun, Östergötland : arkeololgisk för- och slutundersökning Mikael Bertheau 2011 Svenska
9 Tråbrunna - boplatslämningar från yngre bronsålder och äldre järnålder samt bebyggelselämningar från 1700-talet : arkeologisk undersökning av RAÄ 96, 336 och 337, Östra Eneby socken, Norrköpings stad och kommun, Östergötland Mikael Bertheau 2013 Svenska
10 Tullstaket, gropar och kulturlager från 1600- och 1700-talet i norra delen av Långgatan i Hedemora - arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning inom Hedemora stadslager (L2001:8699/Hedemora 194:1), Långgatan, Hedemora stad och kommun, Dalarnas län Mikael Bertheau 2020 Svenska
11 Äldre bebyggelselämningar i kvarteret Ruddammen - arkeologisk förundersökning av del av RAÄ 96, Norrköpings stad, Östergötland Mikael Bertheau 2010 Svenska
12 Ängsliljan - RAÄ 17:1, Huddinge socken & kommun, Södermanland : särskild arkeologisk undersökning Mikael Bertheau 2009 Svenska
13 Händelö gård - kulturlager och bebyggelselämningar från vikingatid-tidig medeltid och 1500-1700-tal : fornlämning RAÄ 320 inom Händelö 2:1, Sankt Johannes socken, Norrköpings kommun, Östergötland : arkeologisk förundersökning Michél Carlsson 2011 Svenska
14 Kv. Torget - ett kvarters uppkomst under sent 1600-tal - tidigt 1700-tal : arkeologisk förundersökning av RAÄ 96 inom kv Torget 5, Norrköpings stad och kommun, Östergötland Michél Carlsson 2011 Svenska
15-16 Livet längs en bakgata i Stockholm, 1250-1759 - om utgrävningarna i kvarteret Mercurius : särskild arkeologisk undersökning RAÄ 103:1, SR 1192 Kvarteret Mercurius 12, Stockholms stad och kommun, Stockholms län (flera utgåvor) Michél Carlsson 2015 Svenska
17 Hjulsta och Rinkeby massupplag - Akalla 4:1, Spånga sn, Stockholms kommun, Uppland : särskild arkeologisk utredning Björn Hjulström 2008 Svenska
18 Horsås trädgårdsstad - Horsås trädgårdsstad etapp 1, Lassagården, Skövde socken, Skövde kommun, Västergötland : arkeologisk förundersökning Björn Hjulström 2008 Svenska
19 Stora Sjögestad - korsningen väg 34/1123, Vreta Kloster socken, Linköping kommun, Östergötland : särskild arkeologisk utredning etapp 1 & 2 Björn Hjulström 2008 Svenska
20 Västra Brotorp - RAÄ 36, Sundbybergs socken och kommun, Uppland : arkeologisk förundersökning Björn Hjulström 2008 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.