Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Mikael Hagström 11 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Epifytiska lavar och mossor i bokskog - utvärdering av miljöövervakning i södra Sverige 2011-2014 (flera utgåvor) Ola Bengtsson 2016 Svenska
3 Mykorrhizasvampar i örtrika granskogar - en metodstudie för att hitta värdefulla miljöer Emma Hagström cop. 2005 Svenska
4 Effekter på fågellivet av åtgärder inom LIFE Coast Benefit Mikael Hagström 2019 Svenska
5-8 Epifyter i bokskog - en inventeringsrapport från miljöövervakning 2013 (flera utgåvor) Mikael Hagström 2013 Svenska
9 Skötselplan för Gryts naturreservat Mikael Hagström 2009? Svenska
10 Sällsynta lavar i Östergötland 2000 - nationellt och regionalt rödlistade arter 2001 Svenska
11 BIOGEOGRAFISK UPPFÖLJNING AV MOSSOR 2016 Henrik Weibull 2016 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.