Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Monica Hugoson 6 träffar

Titel Författare År Språk
1 EPM - enheten för palliativ medicin - ett organisations- och verksamhetsutvecklingsprojekt inom palliativ vård utgången från geriatrisk klinik Monica Hugoson 1999 Svenska
2 Konsultsjuksköterska i onkologisk omvårdnad - slutrapport och utvärdering Monica Hugoson 1994 Svenska
3 Upplevelse av smärta vid avancerad cancersjukdom Monica Hugoson 1997 Svenska
4 Aktiv livshjälp vid livets slut - en bok om palliativ vård Arne Sjöberg 1995 Svenska
5 Trygg men ensam- Hör mig! Se mig! - kvalitativ uppföljning av de mest sjuka äldre : en rapport från Kalmar län 2011 (Kalmar, Nybro och Torsås kommun) Arne Sjöberg cop. 2012 Svenska
6 Smärtgräns 2000 4, Omvårdnad - ett utbildningsprogram om smärtbehandling vid cancersjukdom 2000 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.