Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nils Alin 55 träffar

Titel Författare År Språk
1 Tal, hållit för nattwards-barnen uti Jönköpings slotts-kyrka den 14 april 1799 af Nils Anders Alin Nils Anders Alin Svenska
2 Uppmuntrings-tal, hållit till Nydala församling, af ... Nils And. Alin. Af någre åhörare till trycket befordrat. Jönköping, 1814, tryckt hos Joh. Pehr Lundström Nils Anders Alin 1814 Svenska
3 Cogitationes rationales, de vera notione affectuum, quas, permissu amplissimi ordinis philosophici reg. acad. Carolin. præside mag. Nicolao Alin, facult. philosoph. adj. publice defensurus est Georg Melin, Georgii fil. Calmariensis, die XX. Octobr. anni MDCCXLIV. Loco horisque solitis Nils Alin 1744 Latin
4 Disputatio academica, de nonnullis criteriis & indagatione veræ religionis, quam, adspirante gratia Divina, consentiente amplissimo regiæ academiæ Carolinæ ordine philosophico, religiosorum examini submittunt, alumnus Kohræanus Nicolaus Alin ... & alumnus regius Joachimus Bergman, Smolandi Die 15 Octobris a. o. r. MDCCXLIII. L. H. Q. S Nils Alin 1743 Latin
5 Disputatio academica, mysteria rationi esse impervia, simili quodam explanans, qvam, consensu ampl. ord. philos. reg. acad. Goth. Carol. præside mag. Nicolao Alin, ord. phil. adjuncto, publico bonorum examini submittit Carl Fridr. Broome, Scanus. In audit. Carol. majori die 23 Dec. MDCCXLVIII. L. H. Q. S Nils Alin 1748 Latin
6 Dissertatio academica, de adversa fortuna, qvam, consensu ampliss. ord. philos. reg. acad. Goth. Carol. præside, mag. Nicolao Alin, ord. philos. adj. publicæ bonorum censuræ modeste subjicit alumnus regius Elieser Caroli Kierrulf, Gothoburgensis. Die tomrum Novembr. anni MDCCXLVII. l. h. q. s Nils Alin 1747 Latin
7 Dissertatio academica, de effectibus idearum sociarum in religione infidelium, qvam, snffragante sic ampliss. ordin. philos. regiæ academiæ Gothorum Carolinæ, præside mag. Nicol. Alin, ord. phil. adjuncto v. d minist., bonorum censuræ modeste subjicit Frants Jacob Ollman, Scanus. In auditorio Carolino majori, die XXV Junii anni MDCCLI. L. A. M. S Nils Alin 1751 Latin
8 Dissertatio academica, de fine ultimo oratoris, quam, consentiente ampl. ord. philosophico reg. acad. Carolinæ. præside mag. Nicolao Alin, facult. philosoph. adjuncto, publice examinandam exhibet Sven Lönnwall, Smolandus, VI Cal. Martii anni MDCCXLV. L. H. Q. S Nils Alin 1745 Latin
9 Dissertatio academica, de fortuna generatim, quam, consentiente amplissimo ordine phil. reg. acad. Carol. præside mag. Nicolao Alin, ord. philos. adjunct. Publicæ bonorum censuræ, qua par est, modestia submittit Johan Friedric Siöberg, scanus, in auditorio car. majori, die X Septembr. a. MDCCXLVII. L. H. Q. S Nils Alin 1747 Latin
10 Dissertatio academica, de meritis potissimorvm, qvæ a philosophis, pro immortalitate mentis demonstranda, adferri solent, argvmentorvm. cvivs, svffragante ampliss. Reg. Acad. Gryphisw. Ordine Philosophico, in disqvisitionem vocandæ, pie et solide ervditis copiam est factvrvs, ... Nicolaus Alin, Smolandia - Svecvs, et Ernestvs Bogislavs Schvltz, Paziga - Rvgianvs, nonis Jvnii anni M D CC XLII Nils Alin 1742 Latin
11 Dissertatio academica, de paupere jacente, quam, consentiente ampl. ord. phil. reg. acad. Goth. Carol. præside mag. Nicolao Alin, ord. phil. adjuncto, & v. d. m. publice defensurus est alumnus regius Gudmundus Sellden, Wexion:-Smolandus in aud. Carol. majori ad diem IV. Martii anni MDCCLII. L. H. Q. S Nils Alin 1752 Latin
12 Dissertatio academica, de secunda fortuna, qvam, consensu ampliss. ord. philos. reg. acad. Goth. Carol. præside mag. Nicolao Alin, ord. philos. adj. Publicæ bonorum censuræ modeste subjicit alumnus regius Eric Wikman, Mart. fil. Wisingia Smolandus, die I Octob. anni MDCCXLVII. L. H. Q. S Nils Alin 1747 Latin
13 Dissertatio academica, de signis, quam, sub auspicio summi numinis, & consentiente amplissim fac. philosophica, in academia Gothorum Carolina, præside, d:no mag. Nicolao Alin, ord. phil. adj. & v. d. m. publicæ placidæque omnium bonorum consuræ ea, qua par est, modestia, submittit Christian Gersonius, natione Ostro-Gothus. Die XX. mens. Decembr. anni MDCCLI. L. H. Q. S Nils Alin 1751 Latin
14 Dissertatio academica, de similitudine miraculi & mysterii, quam, juvante Deo, et permittente ampliss. reg. acad. Lundensis ord. philos. pie & solide eruditorum examini subjiciunt, alumnus Kohræanus, mag. Nicolaus Alin, et alumnus regius, David Ståhl, Smolandi. Die X Septembr. anni MDCCXLIII. L. H. Q. S Nils Alin 1743 Latin
15 Dissertatio academica, de varia aliis placendi ratione, qvam consentiente ampliss. ord. philos. in alma Gothorum Carolina. Sub præsidio mag. Nicolai Alin, ord. philos. adjunct. Publice, pro viribus defensurus est Johan Unge, Wex. Smolandus. Die XXVII Maji an. MDCCXLIX. L. H. Q. S Nils Alin 1749 Latin
16 Dissertatio academica, de æmulatione generatim, qvam consentiente ampliss. ord. philos. reg. academ. Gothorum Carol. præside mag. Nicolao Alin ord. phil. adj. publice defensurus est Petrus Hellman, Scanus. Ad diem tomrum Octob. MDCCXLVIII. In audit. Carol. maj. L. H. Q. S Nils Alin 1748 Latin
17 Dissertatio academica, de æmulatione laudabili, qvam, suffragante ampl. fac. philos. reg. acad. Goth. Carol. præside mag. Nicolao Alin, ord. phil. adjunto, publice examinandam sistit alumnus regius Marcus M. Tillberg, Ostrogothus. die XX Dec. anni MDCCXLVIII. L. H. Q. S Nils Alin 1748 Latin
18 Dissertatio academica, quo sensu affectus Deo tribui, & non tribui, queant, ostendens, quam, suffragante ampliss. ord. phil. reg. acad. Carol. præside mag. Nicolao Alin, ord. philosoph. adjuncto, ad eruditum examen propositam, defensurus est Lars Gabriel Eneroth, die XXIII mens. Maji anni MDCCXLVII. L. H. Q. S Nils Alin 1747 Latin
19 Dissertatio creationis explicatrix Nils Alin 1763 Latin
20 Dissertatio historico-philosophica de multiplici divisione cognitionis humanæ, quam, suffragante amplis. ord. philos. reg. academiæ Carolinæ, præside mag: Nicolao Alin, ordin. philos. adjuncto, ad blandam bonorum disquisitionem proponest alumnus regius Gudmundus Apelholm, Smolandus, ad diem IX Maii. anno MDCCXLVI. Loco horisque solitis Nils Alin 1746 Latin

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.