Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nils Henrik Sjöborg 136 träffar

Titel Författare År Språk
1 Dissertatio philosophica de ratione praecepta philosophiae theoreticae tradendi, cuius particulam tertiam ... praeside Matthaeo Fremling ... pro lavrea publico examini subiicit Nicolavs Henricvs Siöborg, Scanus. Die XXXI mart. a. MDCCLXXXVII P. 3 Mattias Fremling 1787 Latin
2 Instruction för seminarii-inrättningen vid Kongl. academien uti Lund; enligt cansistorii academici beslut, till trycket befordrad af N. H. Sjöborg 1810 Svenska
3 Analecta monimentorum ad Ed, quae venia ampliss. ordin. philos. Lundens. p. p. praeses Joh. Gust. Lilljegren, ... et respondens Uddo Ullman, Gothoburgensis. Die V Novembr. MDCCCXIV. Partic. I Johan Gustaf Liljegren 1814 Latin
4 Ad festum celebrandum diem, quo sceptra academica more majorum successori legitime constituto traditurus est, invitat regiæ Academiæ Carolinæ rector Nicolaus Henricus Sjöborg Nils Henrik Sjöborg 1810 Latin
5 Ad justa parentalia, manibus summæ in sacram regiam majestatem fidei viri, regis regnique sviogothici olim senatoris, regiæ Academiæ Carolinæ cancellarii, ordinum regiorum equitis ordinisque ensiferorum commendatoris cum magna cruce, illustrissimi atque excellentissimi comitis, domini Gustavi Adolphi Hjärne,... invitat Nic. Henricus Sjöborg Nils Henrik Sjöborg 1809 Latin
6 Ad obeunda solennia temporis, quo augustissimus princeps ac dominus Carolus XIII, Svecorum Gothorumque rex, imperium, populus Svecanus libertatem, patria pacem accepit, mæcenates, patres, hospites ac cives reverenter, officiose et amice invitat regiæ Academiæ Carolinæ rector N. H. Sjöborg Nils Henrik Sjöborg 1809 Latin
7 Af Samlingarne till Skånes historia äro redan utkomne 2:ne häften .. =(Text.)=/( N.H. Sjöborg.) (Lund 1813. Tryckt hos Agardh & comp.) Nils Henrik Sjöborg 1813 Svenska
8 Anmärkningar öfver Malmöhus län samt Malmö stads historia och beskrifning med karta Nils Henrik Sjöborg 1812 Svenska
9 Anmärkningar öfwer Malmöhus län samt Malmö stads historia och beskrifning med karta af N.H. Sjöborg ... Lund 1812. Tryckt hos Agardh & comp Nils Henrik Sjöborg 1812 Svenska
10 Anteckningar om medeltidens andeliga inrättningar och brödraskap i Lund, jemte uppgifter hörande till historien om det ännu der bibehållna St. Knuts-gillet, på dess begäran samlade, af en lagets broder, N.H. Sjöborg. Lund 1819, tryckt - hos directeuren C.F. Berling, på dess bekostnad Nils Henrik Sjöborg 1819 Svenska
11 Blekings historia och beskrivning Nils Henrik Sjöborg 1968 Svenska
12 Bönen på berget./(N.H. Sjöborg.) (Stockholm. Tryckt hos Johan Hörberg, 1828.) Nils Henrik Sjöborg 1828 Svenska
13 Cippi runici ad Dagsnäs... positi - Diss.Resp. N.U. Hård. Nils Henrik Sjöborg 1802 Latin
14 Cippos runicos ad Dagsnäs, praedium Vestrogothiae, Tusculanum generos. Thamii positos ... praeside Nic. Henr. Sjöborg ... pro gradu philosophico, descriptos et explicatos exhibet Nic. Ulr. Hård, in lyceo Carol. d. IX Junii A. MDCCII Nils Henrik Sjöborg 1802 Latin
15 De America, Norvegis ante tempora Columbi adita, quam ... Praeside Nic.Henr. Sjöborg ... pro laurea publico examini subjicit auctor Haquinus Stenström, Smolandus. Die XVII Junii a. MDCCCI Nils Henrik Sjöborg 1801 Latin
16 De fide historiarum Islandicarum dissertatio. Cujus particulam primam ... præside Nic. Henr. Sjöborg ... pro laurea modestus permittit respondens et auctor Carl Isr. Halden, ad leg. reg. Elfsborg. signifer. Die XXX aprilis MDCCCVIII Nils Henrik Sjöborg 1808 Latin
17 De i Danmark ådagalagde bemödanden och vidtagne författningar till antiquiteters upptäckande, vård och bibehållande, jemförde med svenskars åtgärd vid denna del af Nordens historia. Berättelse, aflemnad, på hans excellences stats-ministrens - ... L. v. Engeströms befallning, af N.H. Sjöborg. Lund, 1813. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet Nils Henrik Sjöborg 1813 Svenska
18 De Ingialdo Illråda dissertatio. Quam consent. ampliss. facult. philosoph. præside Nic. Henr. Sjöborg ... pro laurea in lyceo Carolino die tomrum Maji MDCCCVIII. modeste permittit auctor Zacharias Segrell, Calmariensis Nils Henrik Sjöborg 1808 Latin
19 De monumentis runicis extra Scandinaviam Nils Henrik Sjöborg 1805-1806 Latin
20 Dissertatio academica de archiepiscopo Johanne VI. Bened. filio Oxenstierna, quam ... præside Nic. Henr. Sjöborg ... pro gradu philosophico publico eruditorum examini moseste defert auctor Christianus Roos Scanus. D. decembr. 1806 Nils Henrik Sjöborg 1806 Latin

1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.