Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nils Johansson 17 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Nils Johansson - Oljemålningar, grafik : utställning 10 - 26 april 1964 (flera utgåvor) Nils Johansson 1965 Svenska
3 Nils Gunnar Johansson - 16 februari - 1 mars 1957 Nils Gunnar Johansson 1957 Svenska
4 Lärobok i botanik för gymnasiets näst högsta ring - Omarb. av Nils Johansson. Illustr. J. A. O. Skårman 1937 Svenska
5 Nils August Johansson i Högland - ättlingar 2016 Mikael Johansson 2016 Svenska
6 Deutsch optimal 1, Textbuch / Gun Skärbäck, Nils Johansson Gun Skärbäck 2009 Tyska
7 Det oss betrodda goda - festskrift tillägnad Nils Johansson den 10 september 1980 1980 Svenska
8 Jonne Bergström, Rune Hagberg, Olof Hellström, Atti Johansson, Nils Gunnar Johansson, Åke Lagerborg, Jan-Eric Ohlzon, Rune Pettersson - Norrland Nation, Uppsala 1972 : utställning i samband med invigningen av nationens nya lokaler : utställningen arrangerad med ekonomiskt stöd från Västernorrlands Läns Landsting 1972 Svenska
9 Husdjurslära för de lägre lantbruksläroverken - På uppdrag av Kungl. Lantbruksstyrelsen utarb. av Nils Hansson, Ludvig Nanneson och Ivar Johansson. 5:e omarb. uppl 1934-35 Svenska
10 Perspectives on waste from the social sciences and humanities : opening the bin / edited by Richard Ek and Nils Johansson uuuu-uuuu Okänt
11 Protocoller och handlingar uti rättegångarne emellan torparen Nils Johansson i Fjerrestad och majoren wälborne herr Daniel J. Ehrenborg, samt emellan den sednare jämte dess betjent Carl Ahlström och juris docenten herr J. W. Löfmark u. å. Svenska
12 Riksdags-männernas ifrån Finland, Nils Eskilsson Majuris. Jacob Johansson Kackos. och Abrah. Abrahamsson Lievonens Memorial, ingifwit til det hederwärda bonde ståndet den 10 januarii 1770. Angående: bewillningen som samma dag uti ståndet - war under ventilation &c. Stockholm, tryckt uti kongl. finska boktryckeriet, hos Joh. Arvid Carlbohm, 1770 Nils Eskilsson. Majuri 1770 Svenska
13-14 Protocoller och handlingar uti rättegångarne emellan torparen Nils Johansson i Fjerrestad, och majoren wälborne herr Daniel I. Ehrenborg, samt emellan den sednare, jämte desz betjent Carl Ahlstköm ! , och juris docenten herr J.W. Löfmark - Lund. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet. 1797. (flera utgåvor) 1797 Svenska
15 Wästernorrlands lagmans synerätts dom, uti den af Sunne lofl. tingsrätt, här i Jämtland, d. 20 october förledit åhr, wid härads syn dömde och derifrån wädjade ... sak, emellan bönderne Per Helgeszon och Olof Olofszon i Norrhara, Sunne - sockn, genom länsmannen wälacktad Eric Lundahl, och furiern manhaftige Nils Flygare, kärande, och vice häradshöfdingen ... Johan Johansson Wasell ... swarande, angående den ... dom, som ... stadfäst den storskiftes delning för Norrhara : by ... hwarom ... parterne twistat: afsagd på twisteplatsen i Norrhara d. 7. september åhr 1761. =(Rubr.)= =S. impr.= 1761 Svenska
16 Camera natura - svensk naturfotografi : medverkande: Jan Appelgren, Göteborg, Lennart Broborn, Trollhättan, Lars Bygdemark, Gävle, Ann Christine Eek, Oslo, Monica Englund, Göteborg, Olof Erikson, Malmö, Ove Eriksson, Nossebro, Peter Gerdehag, Oskarshamn, Jan Grahn, Trollhättan, Tore Hagman, Vårgårda, Hans Hammarskiöld, Stockholm, Lars Jarnemo, Fjälkinge, Gerry Johansson, Höganäs, Sune Jonsson, Umeå, Per Klaesson, Frillesås, Jan Peter Lahall, Garphyttan, Alf Linderheim, Älvkarleby, Hilding Mickelsson, Rengsjö, Pål-Nils Nilsson, Gällnö, Ulf Sjöstedt, V. Frölunda, Hans Strand, Hägersten, Jan Töve-Johansson, Hökerum, John Webb, Helsingborg m. fl. : 23 januari - 21 mars 1993 cop. 1993 Svenska
17 Tal til kongl. maj:t, hållit den 10 octob. 1790 på Drotningholms slott, då Upsala läns och Södra Helsingelands allmoge för erhållen fred förklarade desz underdåniga tacksamhet igenom desz ombud, för Upsala län Nils Andersson i Boglösa och Blacksta, med flere från samma län, samt för Södra Helsingeland Pehr Johansson i Alfta kyrkoby, och Olof Jonsson i Kurland 1790 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.