Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nils Lagerlöf 108 träffar

Titel Författare År Språk
1 Handledning i maskinmjölkning Bertil Eklundh 1940 Svenska
2 Ladugårds- och husdjurshygien Karl Eriksson, 1892-1960 1937 Svenska
3 Festschrift to professor Nils Lagerlöf - on the occasion of his seventieth birthday : the 25th august 1965 1965 Engelska
4 Aktuella veterinärhygieniska spörsmål - Inledningsanföranden Harry Vilhelm Hedström 1936 Svenska
5 Maskinmjölkning = - Machine milking Ivar Johansson 1956 Svenska
6 Maskinmjölkning - machine milking Karl Ivar Johansson 1951 Svenska
7 Christelig eftersyn af en, på Guds nådiga hielp, i hoppet förtröstande Guds mans och trogen siäls undergifna sälla sinnes förnögsamhet med Guds wilja, i lust och nöd, i lif och död, i anledning af text. Jerem. XI. v. 20. Betracktad, wid den, i lifstiden, högtberömmelige probstens och kyrkoherdens öfwer Philipstads församlingar ... Christopher Risells mycket hederwärda och högtansenliga begrafnings-act, uti Philipstads kyrcka, d. 15 augusti åhr 1762. Uti en kort : och enfaldig predikan, af doct. Nils Lagerlöf ... Tryckt i Upsala. E. Ziervogel. Nils Lagerlöf 1764 Svenska
8 De actibus in theologia pædagogicis, dissertatio theologica gradualis, quam ... in incluto lycæo Carolino Lund. Gothorum die III Aprilis anno MDCCXLII. Publico bonorum examini modeste submittet Nicol. Lagerlöf ... Respondente Petro Gabr. Clareen Nils Lagerlöf 1742 Latin
9 Disputatio metaphysica continens cautelas circa examen & refutationem ideae substantiae Spinozianae necessarias, quam ... sub præsidio ... Nicolai Lagerlöf ... pro solitis in philosophia honoribus obtinendis ad diem 13 junii 1733. Publico bonorum examini modeste submittit regius stipendiarius Johannes Hielmerus, smolandus Nils Lagerlöf 1733 Latin
10 Disputatio metaphysica de impossibili, quam ... sub praesidio ... Nicolai Lagerlöf ... publicae bonorum censurae modeste submittit Jsrael M. Nicander calmariensis. Ad diem 20 novemb. anni MDCCXXXVI. Loco horisque solitis Nils Lagerlöf 1736 Latin
11 Disqvisitio philosophica contra aeternitatem mvndi & materiæ primæ, quam ... sub moderamine clarissimi mag. Nicolai Lagerlöf ... candido bonorum examini anno MDCCXXXII. die XXV. nou. modeste submittit Johannes Petrvs Lorich. Scanus Nils Lagerlöf 1732 Latin
12 Dissertatio gradualis de duobus boni malique principiis, quam ... præside ... Nicolao Lagerlöf ... publico bonorum examini modeste subjicit Johannes Collin, Svenonius filius ... ad diem 10 aprilis anni MDCCXXXIV Nils Lagerlöf 1734 Latin
13 Dissertatio gradualis de immutabilitate Dei quam ... sub præsidio ... Nicolai Lagerlöf ... publico examini modeste subjicit Laurentius Cronholm ... Loco horisque convetis ad diem anni MDCCXXXIV Nils Lagerlöf 1734 Latin
14 Dissertatio gradualis de independentia divina, quam ... sub moderamine ... Nicolai Lagerlöf ... publicae candidorum censurae modeste submittit alumnus regius Christianus Ternerus smolandus. Ad diem 31 august. junii anni MDCCXXXVI loco horisque solitis Nils Lagerlöf 1736 Latin
15 Dissertatio gradualis de objecto pneumaticae, quam ... sub moderamine ... Nicolai Lagerlöf ... publicae bonorum disquisitioni, ea, qua par est, modestia subjicit Laurentius Santheson, Pet. fil. smol. Ad diem 19 novemb. anni MDCCXXXV loco horisque consvetis Nils Lagerlöf 1735 Latin
16 Dissertatio gradualis de triplici vita. Quam ... sub praesidio ... Nicol. Lagerlöf ... bonis dijudicandam in audit. Carol. maj. die 8 maji anni MDCCXXXVIII horis ante meridiem solitis modeste proponit Samuel Billing Pauli fil. scanus Nils Lagerlöf 1738 Latin
17 Dissertatio gradualis ideam libertinismi philosophici sistens quam ... sub praesidio ... Nicol. Lagerlöf ... publico examini subjicit Carolus Gust. Schröder. Ad diem XIII febr. anni MDCCXXXVIII loco horisque consvetis Nils Lagerlöf 1738 Latin
18 Dissertatio historico philosophica sententiam celeb. Wolffii de philosophia Sinarum Confuciana examinans, quam ... præside ... Nicol. Lagerlöf ... publice examinandam subjicit Carolus Gust. Schröder ad diem 19 octobr. anni MDCCXXXVII loco horisque consvetis Nils Lagerlöf 1737 Latin
19 Dissertatio historico-theologica de ritibus precandi veterum in cultu Dei publico, quam ... præside ... d:no Nicolao Lagerloef ... Examini publico subjicit die XV decembr. anni MDCCXL. L. H. Q. S. ... Jacob Arfwidson Gothoburgensis Nils Lagerlöf 1740 Latin
20 Dissertatio philosophica cardinem nouatorum seu errores stoicorum fundamentales examinans, quam ... praeside ... Nicolao Lagerlöf ... publicae candidorum censurae modeste exhibet ... Jonas Bökman, Seu. fil. Hall. Gothob. Ad diem 30 martii anni MDCCXXXVII loco horisque consuetis Nils Lagerlöf 1737 Latin

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.