Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nils Plato 16 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bussförares exponering för avgaser före och under Stockholmsförsöket 2006 Svenska
2-3 Eldfasta fibrer - förutsättningar för en kohortstudie av cancersjuklighet och dödlighet vid yrkesmässig hantering av syntetiska eldfasta fibrer (flera utgåvor) 2006 Svenska
4 Exponeringsklassificering och retrospektiv exponeringsuppskattning avseende mineralullsexponerade svenska trähusindustriarbetare - AMFO 1431 Per Gustavsson 1990 Svenska
5 Karakterisering av aktuell mineralfiberexponering bland svenska trähusindustriarbetare - AMFO 1431 Per Gustavsson 1990 Svenska
6 Lungcancerrisk och exponering för mineralull bland svenska trähusindustriarbetare - AMFO 1431 Per Gustavsson 1990 Svenska
7 Isocyanater - Faktablad Birgitta Kolmodin-Hedman 2002 Svenska
8 Luftföroreningar i Stockholms tunnelbana - exponering för partiklar och kvävedioxid bland tunnelbanepersonal 2006 Svenska
9 Experiences from a construction of a job-exposure-matrice (JEM) for epidemiological studies concerning bladder cancer Nils Plato 1987 Engelska
10 Exponering, dödsfall och cancer vid fabriker som tillverkar mineralull - Sammanfattning Nils Plato 1993 Svenska
11 Exponeringsförhållanden, cancersjuklighet och dödlighet inom den svenska mineralullstillverkningsindustrin 1952-1990 - AMFO 1604 Nils Plato 1993 Svenska
12 Fibrinogena effekter av friktionsmaterialsexponering Nils Plato 1993 Svenska
13 Fortsatt internationellt samarbete inom ramen för toxikokinetisk modellering av mineralullsexponerade industriarbetare Nils Plato 1991 Engelska
14 Mineral fibers - occupational exposure assessment and epidemiologic studies Nils Plato 1995 Engelska
15 Monitoring in industry. konferensrapport från symposium i antwerpen 12-13 november, 1985 Nils Plato 1985 Svenska
16 Undersökning av fibrogena effekter av friktionsmaterialsexponering Nils Plato 1993 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.