Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nils Rosén von Rosenstein 196 träffar

Titel Författare År Språk
1 Amphimerina catarrhalis, quam, ... sub praesidio Nicolai Rosén, ... pro gradu doctoris publicae censurae submittit alumnus regius, Johannes Gustavus Wahlbom, Calmariensis, in audit. Carol. Majori die 27 Junii anni MDCCL. Horis, ante et post meridiem, consvetis Nils Rosén von Rosenstein 1750 Latin
2 Dissertatio inauguralis, de emesi, quam, ... præside, ... Dn. Doct. Nicolao Rosén, ... pro gradu doctoris medici publico examini submittit David Schultz, alumnus Danckwardtianus. In Aud. Carol. Maj. ad diem XVI. Octobris. anni MDCCLIV. Horis ante et post meridiem solitis Nils Rosén von Rosenstein 1754 Latin
3 Dissertatio inauguralis medica, sistens resolutionem casus pleuritici cum metu pleuropneumoniae, quam consentiente amplissima facultate medica in reg. acad. Upsaliensi, praeside ... Nicolao Rosén ... pro gradu doctoris publico examini committit Godofredus Dubois, Stockholmiensis. In audit. Carol. maj. ad d. 29 april. Anni mdccxlix. H. A. et P. M. C Nils Rosén von Rosenstein 1749 Latin
4 Dissertatio medica de epilepsia infantili quam ... præside ... Dn. Doct. Nicolao Rosén S:æ R:æ M:tis Archiatro ... d. XXVIII Septembr. anni MDCCLIV horis ante et post meridiem solitis in auditorio Carolino Majori pro obtinendis doctoris medici honoribus publice defendet Petrus Sundius Nic. Fil. Stockholmiensis stipendiar. Wredianus ac R. A. S. adscript Nils Rosén von Rosenstein 1754 Latin
5 Dissertatio medica, de legibus microcosmicis, quam consensu amplissimæ & experientiss. facultatis medicæ, in regia academia Upsaliensi, præside, viro nobilissimo & celeberrimo, Dn Doct. Nicolao Rosén, ... publice ventilandam sistit Jacob Rudberg, O-Gothus. In audit. carol. maj. ad. d. XXVIII April. anni MDCCL. H.A.M.S Nils Rosén von Rosenstein 1750 Latin
6 Dissertatio medica, de variolis curandis, quam, ... præside, ... Nicolao Rosén ... pro gradu doctoris publico eruditorum exam. subjiciet stipendiarius regius Petrus Jonas Bergius, Smolandus. In Audit. Carolino Majori d. XII Junii anni MDCCLIV. H. A. et P. M. S Nils Rosén von Rosenstein 1754 Latin
7 Dissertatio medica, de variolis præcavendis, quam ... præside, ... D. D. Nicolao Rosén, ... pro gradu doctoris summisque in medicina honorib. obtinendis, ventilandam sistit auctor, stipendiarius Stieglerianus, Rolandus Martin, Pet. fil. Uplandus. In Auditorio Carolino Majori, ad diem 23 Febr. anni MDCCLI, horis ante et post meridiem consvetis Nils Rosén von Rosenstein 1751 Latin
8 Dissertationis medicae, qva morbi evacuatorii sanguinis adumbrantur, partem primam, consensu ampliss. facult. medicae in reg. academia Upsaliensi, praeside ... Nicolao Rosén ... publico examini submittit stipensiarius regius Petrus Zetzell, sudercopia O-Gothus. In aud. carol. maj. ad diem xxii april. a. mdcclii. H. C., p. 1 Nils Rosén von Rosenstein 1752 Latin
9 Dissertationis medicæ, de morbis infantum, pars prima, ... præside, ... Dn. Doct. Nicolao Rosén, S:æ R:æ M:tis Archiatro, ... in Audit. Carol. Maj. ad d. XXIII. Decemb. MDCCLII. H. A. M. S. Medicinæ studiosis examinandam offert Johannes Schröder, Gothoburgensis Nils Rosén von Rosenstein 1752 Latin
10 Dissertationis medicæ, qua morbi evacuatorii sanqvinis adumbratur, partem secundam, ... præside, ... Dn. Doct. Nicolao Rosén, ... pro gradu doctoris, publico examini submittit alumnus regius, Laurentius Balk, Gestricius. In Aud. Carol. Maj. ad diem. V. Maij A. MDCCLII. H. A. et P. M. S., p. 2 Nils Rosén von Rosenstein 1752 Latin
11 Dissertationis medicæ, qua morbi evacuatorii sanqvinis adumbratur, partem tertiam, ... præside, ... Dn. Doct. Nicolao Rosén, ... pro gradu doctoris, publico eruditorum examini submittit stipendiarius Wredianus, Martinus Kåhler, Stockholmiensis. In Aud. Carol. Maj. d. XIX Maji, A. MDCCLII. Horis, ante et post merid. solitis., p. 3 Nils Rosén von Rosenstein 1752 Latin
12 Examen medicamentorum simplicium, quae in catalogo medicamentorum Svethico continentur, consent. et adprobante experientissima fac. med. in regia acad. Upsaliensi, sub praesidio ... Nicolai Rosén ... publice proponit Samuel Nauclér ... Helsingus. In audit. carol. maj. ad diem xx junii, anni mdccl. Horis, ante et post meridiem, consvetis Nils Rosén von Rosenstein 1750 Latin
13 Idea pharmacopœæ reformatæ, quam ... sub auspicio ... Nicolai Rosén ... pro gradu doctoris ad publicum examen defert ... Nessel. Johannes Joh:is Haartman, Austro-Finlandus. Anno MDCCLIV. ad diem XXIIII April. in auditorio Carol. maj. Horis ante & post meridiem solitis Nils Rosén von Rosenstein 1754 Latin
14 Regimen et curam puerperarum, dissertatione medica inaugurali, ... sub præsidio ... Nicolai Rosén, S:æ R:æ M:tis Archiatri, ... pro licentia summos in medicina honores doctorales in privilegia rite obtinendi, publico examini in auditor. Carol. Maj. ad diem XV April. anni MDCCXLIX, horis, ante at post merid., consvetis, submittit Laurentius M. Klase, Smolandus, Stipend. Sparrfeldianus Nils Rosén von Rosenstein 1749 Latin
15 Theses medicæ, qvas ... præside ... Nicolao Rosén, ... pro gradu doctoris obtinendo examini publico subjicit alumnus regius, Joh. Georg. Beyersten, Roslagus. A. MDCCLIV. Febr. D. In Auditor. Car. Maj. H. A. et P. M. C Nils Rosén von Rosenstein 1754 Latin
16 Theses medicæ, speciminis inauguralis loco, cons. & suffrag. experientiss. facult. med. in Reg. Acad. Ups Nils Rosén von Rosenstein 1749 Latin
17 Herrn Des Pepliers Fransöska grammatica. Förswänskad och förbättrad efter de bäste fransyska scribenters lärda anmärkningar; wid denna swänska upläggningen så ansenligen ökt, at den som åstundar lära det fransöska språket af grunden - här i kan finna en tilräckelig anledning därtil. Med kongl. maj:ts allernådigsta privilegio. Stockholm och Upsala. Hos Gottfried Kiesewetter. 1742 J. Robert Des Pepliers 1742 Franska
18-20 Herrn Des Pepliers Grammaire françoise et suedoise, eller Fransyska grammatica, förswenskad och förbättrad efter de bästa fransyska scribenters lärda anmärkningar; wid denna swenska upläggningen så ansenligen ökt, at den, som åstundar - lära det fransyska språket af grunden, häruti kan finna en tilräckelig anledning dertil. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år MDCCLXIX (flera utgåvor) J. Robert Des Pepliers 1790 Franska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.