Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nitare J. 17 träffar

Titel Författare År Språk
1 Skyddsvärd skog - naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning Johan Nitare 2019 Svenska
2-3 Signalarter - indikatorer på skyddsvärd skog : flora över kryptogamer (flera utgåvor) Johan Nitare 2005 Svenska
4 Inventering av jätteträd - instruktion för inventering av grova lövträd i södra Sverige Svante Hultengren 1999 Svenska
5 Samspel i grupp - introduktion till gruppdynamik Björn Nilsson 2016 Svenska
6-14 Svensk Botanisk Tidskrift - Volym 82: Häfte 4, 1988 (flera utgåvor) 1992 Svenska
15-16 Epifyter i bokskog - en inventeringsrapport från miljöövervakning 2013 (flera utgåvor) Mikael Hagström 2013 Svenska
17 Inventering av grova träd i Södermanland län Hans Sandberg 2005 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.