Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nordiska museet 892 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 "Ett gåtfullt medeltidspigment" - slutrapport (flera utgåvor) Anders G. Nord 2012 Svenska
3 Deutsche Zunft-Abteilung des Nordischen Museums zu Stockholm - Versteigerung zu Köln 25. bis 30. April 1910 bei J.M.Heberle (H.Lempertz' Söhne) Nordiska museet (Stockholm) Johann M. Heberle 1910 Tyska
4 Forskningsprogram för Nordiska museet Nordiska museet 1997 Svenska
5 The Nordiska museet Nordiska museet 1993 Engelska
6 Om Nordiska museet Nordiska museet 1993 Svenska
7 Textilt bildverk Emelie von Walterstorff 1925 Svenska
8 Mot glömskans tyranni - en nationell bevarandeplan för fotografi 1997 Svenska
9 Svensk allmogekost Nils Keyland 1989 Svenska
10 Vad gör Stockholmsetnologerna? - en sammanställning 1993 Svenska
11 Bilen i familjen och livsloppet - ur genusperspektiv Vendela Heurgren 1995 Svenska
12 När bilen drabbade landsbygden - om den svenska landsbygdens motstånd och inkorporering av bilen under 1900-talets första decennier Vendela Heurgren 1995 Svenska
13 Personbilsgarage - om bilens utveckling i Leksand och personbilsgaragens användning Torbjörn Lundquist 1996 Svenska
14 Lusthusporten - en forskningsinstitution och dess framväxt 1918-1993 : festskrift till den Hallwylska professuren i folklivsforskning i Stockholm vid dess 75-årsjubileum 1993 Svenska
15 Kunskap och tillgänglighet - Nordiska museets samlingar som kunskaps- och forskningsresurs och bibliotekets roll för utvidgad tillgänglighet : ett symposium på Nordiska museet den 9 februari 2000 2000 Svenska
16 Julius Kronbergs atelier - kortfattad vägledning, beskrivande katalog över konstnärens efterlämnade arbeten samt en inledande essay om Kronbergs konst Karl Asplund 1922 Svenska
17 "Skålen, som bruktes i tolfte Carls tid" - ett dalsländskt minne i Kungl. Livrustkammaren Gösta Berg 1958 Svenska
18-19 Svenska allmogedräkter (flera utgåvor) Gerda Cederblom 1921 Svenska
20 En bruddräkt från 1744 Gudrun Ekstrand 1948 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.