Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Olaus Erici Moret 4 träffar

Titel Författare År Språk
1 Diaskepsis theologica de gloriosa salvatoris nostri Iesu Christi resurrectione que Deo clementer annuente, præside Johanne Gerhardo ... respondente Olao Moreto Sudermanno Johann Gerhard 1621 Latin
2 Honoribus magistralibus humanißimi & præstantißimi viri dn. Andreæ Canuti Gevaliensis Sveci, qvi ipsi rectore magnifico clarißimo & excellentißimo viro Gregorio Nymmanno, philos. & medicinæ doctore anat. ac botan. profess. publ. â spectatßimo & clarissimo viro m. Erasmo Schmidt, græcæ lingvæ & mathemat. inferiorum profess. publ. & collegii philosophici p. t. decano. In illustri Wittebergensium Academia die 9. April. Anni 1622. public decernebantur gratulantur amici & populares 1649 Latin
3 Thens fordom ähreborne, hedersamme och dygderijke matrones och docterinnes, hustru Karin Timans dotters, thens ährewyrdighe och höghlärde herrens, her Lars Wallii, thens helge skrifts doctarens och här i Vpsala höghe schole öffverste läsemestarens, så och bägge församblingarnes kyrckioherdens, ährowärdighe och älskelige käre hustrus, lijkpredikning, i Vpsala domkyrkione, när then salighe docterinne ther then 11. maij, på thet åhret 1628. begroffs, hållen aff m. Olao Moreto Olaus Erici Moret 1628 Svenska
4 Oratio parentalis, de vera senectute, vita nempè immaculata, ad tumulum, ornatissimi, literatissimique viri-juvenis, Dn. Isaaci Glanzii, venerabilis, humaniszimiq; viri Dn. Olai Matthiæ, pastoris ecclesiæ, quæ est in Glanzhammar, fideliszimi, & vicinarum præpositi meritiszimi, filii perquàm dilecti, ex vitæ hujus ergastulo in cœlestem aulam, die XIX januarii, anno M DC XXII. placidè emigrantis. In qualecung; mæstorum parentum solatium, habita â M. Olao Moreto Sudermanno. Huc acceszit elegia consolatoria ad parentes defuncti mæstiszimos scripta â Johanne Westhio, Westmanniâ-Sueco Olaus Erici Moret 1622 Latin

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.