Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Olaus Martini 15 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Bewijs. At the sententier som j then book, hwilken nu nylighen trycht är, här j Stockholm på swensko, och lydher om natwrernes föreningh j Christo etc. vthaff fäderne, sampt Luthero och Philippo indragne äro, ingalunda stadfästa the calwinisters meening om Christi person och helighe nattward. Och at the samme fädher calwinisternes meningh, i sina skriffter platt haffua ogillat och förkastadt theslikes swaar: vppå thet, som j förbemälte book wardher handlat om Herrans natwardh etc. Stelt och sammanfattadh aff Olao Martini A Vpsaliensi (flera utgåvor) Olaus Martini 1604 Svenska
3 Dni. M. Olai Martini ... Quatuor priores conciones nundinales, seorsim editæ à Simone O. Navclero Olaus Martini 1615 Latin
4 Elegia, ad clarissimvm et prvdentissimvm virvm Petrvm Andreae consvlem Sudercopensem, de obitu Christopheri Petri filij eius charissimi iuuenis cum pij, tum etiam ingeniosi, docti, modesti ac summæ spei, VVitebergæ, anno Domini 1579. XXIII. Nouemb. piè in Christo mortui, scripta ab Olao Martini Vpsaliensi, ad oberuantiam suam erga patrem, & amorem ac desiderium filij, amici ac contubernalis sui charissimi, qualicunq; indicio declarandum Olaus Martini 1579 Latin
5 En kort predikan, öffwer S. Pauli ord Rom. 14. v. 1. 8. 9. stält och författat aff ... Olao Martini ... och nu nyligen enfalleligen på Swensko affsat, aff Gunthero Erici S Olaus Martini 1620 Svenska
6 Läkiare-book Olaus Martini 1879 Svenska
7 Olai Martini Läkiare book - efter en i Karolinska mediko-kirurgiska institutets bibliotek befintlig handskrift Olaus Martini 1879 Svenska
8-9 En predijkan: öfwer thet euangelium som j Gudz församling plägar förhandlas then ottende sondaghen effter Helge Trefaldigheetz sondagh, vthi hwilken synnerligh blifwer bewist, at the påweske och caluiniske lärare äre falske propheter, och at the som medh them hålla, jemmerligh ähre och blifwe bedraghne och förfördhe. Stelt och författat aff Olao Martini A. Vpsaliensi. Anno Domini. 1606 (flera utgåvor) Olaus Martini 1606 Svenska
10 Tree nye psalmer och andelighe wijsor - Then förste. Om Christi födhelse. Then andra. Om kors och bedröffuelse. Then tridie. Om Gudz helghe änglars beskydd och beskerm. Sampt en medhföliande böön om een saligh ändalyckt Olaus Martini 1617 Svenska
11 Disputatio juridica de judiciorum administratione, nucleum totius processus judicialis ruditer adumbrans, quam supremo judice assistente, in inclyta Ubsaliensium academia, sub præsidio ... Benedicti Crusij j. u. d. ... Publicæ censuræ discutiendam exhibet. Olaus Martini Enecop. Bärlingh. sereniss. reg. m. stipendiarius. ad diem 19. Decemb. horis à 7. matut Benedictus Olai Crusius 1629 Latin
12 Disputatio politica; de republica ejusque speciebus; quam ... sub præsidio M. Erici P. Lerbeckii, nericiensis ... publicè exercitij gratiâ pro ingenij viribus tueri conabitur Olaus Martini Nicopensis. In auditorio majori ad diem 18 Septemb. anni 1647 horis antemeridianis consuetis Ericus Petri Lerbeckius 1647 Latin
13 Illustrium qvæstionum mathematicarum decas, quam sub præsidio clarissimo viri m. Martini O. Nycopensis, ... Liberalis exercitij gratiâ publicè ventilandam proponit. Olaus Martini Gestrinius, ... In auditorio novo ad diem 12. Decemb. anno M. DC. XL Martin O. Nycopensis 1640 Latin
14 Collegii physici disputatio XVIII. De speciebus animalis, homine eivsque in vtero formatione, & zoophytis. Quam ... præside M. Æschillo Petræo ... discutiendam proponit Olaus Martini Enecopiander. Horis & loco consuetis ad diem 19. Maij Æschillus Petraeus 1625 Latin
15 Disputatio physica de principiis corporis naturalis intrinsecis constitvtivis quam ... svb præsidio & directione ... M. Laurentii Matthiæ Stigzelii ... pro gradu & privilegijs in philosophia sibi decernendis publico examini submittit Olaus Martini Stenius. In auditiorio majori ad diem 26 Jan. an. 1639 hor. mat Laurentius Stigzelius 1639 Latin

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.