Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ole Stilborg 28 träffar

Titel Författare År Språk
1 The aim of laboratory analyses of ceramics in archaeology - April 7-9 1995 in Lund, Sweden : in honour of Birgitta Hulthén, ass. prof. emer 1995 Engelska
2 Sjuttiofem blästugnar i Ledsjö - romartida järnframställning i boplatsmiljö : Västergötland, Ledsjö socken, Kyrkebo 1:7, RAÄ 150 : geoarkeologisk undersökning Svante Forenius 2008 Svenska
3 Järn för avsalu - en järnframställningsplats bland många andra i en omfattande organiserad produkton i området kring Axamo och Dumme mosse - arkeometallurgiska analyser : Småland, Jönköpings län, Sandseryds socken, Hedenstorp 1:3, fornlämning 338 : geoarkeologisk undersökning Lena Grandin 2009 Svenska
4 Järnframställningsplatsen vid Järnbacken - analys av järnavfall, slagger och infodringsmaterial från en ugn från förromersk järnålder, Norrbotten, Nederkalix socken, fornlämning 842 : geoarkeologisk undersökning Lena Grandin 2010 Svenska
5 Keramiskt material från en grav - analyser : Södermanland, Barva socken, Säby 4:1, RAÄ 53 : geoarkeologisk undersökning Lena Grandin 2008 Svenska
6 Ett komplext metallhantverk på en boplats under yngre järnålder och tidig medeltid - en inblick i hantverket via avfallsmaterialet : Uppland, Tillinge socken, Tillinge-Mälby 1:20 & 5:1, fornlämning 327 : geoarkeologisk undersökning Lena Grandin 2009 Svenska
7 Charlottendal Emma Grönberg 2006 Svenska
8 Gårdar och järnhantering i Smedsbo - vid forn-Tämnarens strand från stenålder till tidig medeltid, Uppland, Harbo socken, Harbo-Smedsbo 1:31, RAÄ 264 m. fl. : arkeologisk undersökning 2016 Svenska
9 Metallhantverk på en skogsfinsk gård - keramisk och arkeometallurgisk analys av teknisk keramik och metallavfall : Hälsingland, Alfta socken, Grannäs 2:2, fornlämning 31 : geoarkeologisk undersökning Eva Hjärthner-Holdar 2009 Svenska
10 Keramik i Sydsverige - en handbok för arkeologer 2002 Svenska
11 Vendeltida metallurgi i Dagstorp, Skåne - Västkustbanan SU 21, Dagstorp 1:2-3, 5:31, Dagstorp sn, Skåne Peter Kresten 2000 Svenska
12 En region utan keramik? - Öggestorp, Öggestorp sn. Dnr 357/89, 124/02 och Kv. Elektronen, Hakarps sn. Dnr 339/99, 139/00, Jönköpings kommun, Jönköpings län Anders Lindahl 2004 Svenska
13 Early Pottery Use among Hunter-Gatherers around the Baltic Sea Vasiliki Papakosta 2020 Engelska
14 Abbetorp - från skärva till kärl Ole Stilborg 2004 Svenska
15 Gjutning på kriminalanstalten i Skänninge Ole Stilborg 2005 Svenska
16 Hushållets kärl - en funktions-studie av Kristinebergs yngre bronsålders och äldre järnålders keramik (Oxie 15:1) Ole Stilborg 2005 Svenska
17 Kättsta - grav- och boplatskeramik från yngre bronsålder och äldre järnålder Ole Stilborg 2005 Svenska
18 Lämningar efter en ässja och en matlagningsugn - arkeometallurgisk och keramisk analys : Norge, Østfold, Fredrikstad kommune, Glemmen vestre gnr 202, Nøkleby vestre gnr 203 : geoarkeologisk undersökning Ole Stilborg 2010 Svenska
19 Produktion och konsumtion - studier av yngre rödgods från Kv. Apeln och Kv. Dromedaren, ca 1630-1850 Ole Stilborg 2006 Svenska
20 Rörstrand och Marieberg - fyra kakelugnar från slutet av 1700-talet Ole Stilborg 2006 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.