Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Olof Eneroth 84 träffar

Titel Författare År Språk
1 Beskrifvande förteckning öfver fruktträden i tomrum trädgård - åren tomrum 1862 Svenska
2 Bidrag till Europas Pomona vid dess nordgräns - bihang till Svensk Pomona Olof Eneroth 1880 Svenska
3 Bihang till Svensk pomona - pomologiska anteckningar efter undersökning af profympfrukter å omkring 800 varieteter från Europa och N. Amerika åren 1862-1875 Olof Eneroth 1880 Svenska
4 Biografiska anteckningar Olof Eneroth 1869 Svenska
5-6 Dikter och smärre prosaiska stycken (flera utgåvor) Olof Eneroth 1881 Svenska
7 Folkskolan dess mål, medel och werkningar - jemte öfwersigt öfwer folkskolans ställning i Sverige, Norge, Danmark och Finland Olof Eneroth 1868 Svenska
8 Folkskolan, dess ändamål, medel och verkningar jemte öfversigt öfver folkskolans ställning i Sverige och Norge samt andra kristna länder Olof Eneroth 1867 Svenska
9 Folkskolan, dess ändamål, medel och werkningar - jemte öfwersigt öfwer folkskolans ställning i Swerige, Norge, Danmark och Finland Olof Eneroth 1870 Svenska
10 Folkskolan, dess ändamål, medel och werkningar jemte öfwersigt öfwer folkskolans ställning i Sverige, Norge, Danmark och Finland Olof Eneroth 1868 Svenska
11 Fruktträds plantering och wård Olof Eneroth 1860 Svenska
12-14 Handbok i svensk pomologi - eller beskrifning öfver ädlare i Sverige på fritt land odlade trädfrukter och fruktträd (flera utgåvor) Olof Eneroth 1896-1902 Svenska
15 Handbok i svensk pomologi 1 Olof Eneroth 1877 Svenska
16 Handbok i svensk pomologi 1, Inledning till fruktträdens och trädfrukternas beskrifning med särskildt afseende på Sverge Olof Eneroth 1864 Svenska
17 Handbok i svensk pomologi 2, Svensk pomona eller Beskrifning öfver ädlare i Sverge på fritt land odlade trädfrukter och fruktträd Olof Eneroth 1866 Svenska
18 Handbok i svensk pomologi D. 1, Allmän inledning - eller beskrifning öfver ädlare i Sverige på fritt land odlade trädfrukter och fruktträd Olof Eneroth 1896 Svenska
19 Handbok i svensk pomologi D. 2, Äpplen - eller beskrifning öfver ädlare i Sverige på fritt land odlade trädfrukter och fruktträd Olof Eneroth 1896 Svenska
20 Handbok i svensk pomologi D. 3, Päron - eller beskrifning öfver ädlare i Sverige på fritt land odlade trädfrukter och fruktträd Olof Eneroth 1899 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.