Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Olof Eneroth 88 träffar

Titel Författare År Språk
1 Beskrifvande förteckning öfver fruktträden i tomrum trädgård - åren tomrum 1862 Svenska
2 Bihang till Svensk pomona - pomologiska anteckningar efter undersökning af profympfrukter å omkring 800 varieteter från Europa och N. Amerika åren 1862-1875 Olof Eneroth 1880 Svenska
3 Biografiska anteckningar Olof Eneroth 1869 Svenska
4-5 Dikter och smärre prosaiska stycken (flera utgåvor) Olof Eneroth 1881 Svenska
6 Folkskolan, dess ändamål, medel och verkningar jemte öfversigt öfver folkskolans ställning i Sverige och Norge samt andra kristna länder Olof Eneroth 1867 Svenska
7 Folkskolan, dess ändamål, medel och werkningar - jemte öfwersigt öfwer folkskolans ställning i Swerige, Norge, Danmark och Finland Olof Eneroth 1870 Svenska
8 Folkskolan, dess ändamål, medel och werkningar jemte öfwersigt öfwer folkskolans ställning i Sverige, Norge, Danmark och Finland Olof Eneroth 1868 Svenska
9 Handbok i svensk pomologi D. 1, Allmän inledning - eller beskrifning öfver ädlare i Sverige på fritt land odlade trädfrukter och fruktträd Olof Eneroth 1896 Svenska
10 Handbok i svensk pomologi D. 2, Äpplen - eller beskrifning öfver ädlare i Sverige på fritt land odlade trädfrukter och fruktträd Olof Eneroth 1896 Svenska
11 Handbok i svensk pomologi D. 3, Päron - eller beskrifning öfver ädlare i Sverige på fritt land odlade trädfrukter och fruktträd Olof Eneroth 1899 Svenska
12-13 Holland - (1859) : några drag till en kulturbild (flera utgåvor) Olof Eneroth 1860 Svenska
14 Hvad vi ha att lära af hvarandra i folkuppfostringsväg - några uppslagssatser Olof Eneroth 1868 Svenska
15-16 Israel Hwasser, f. 1790, d. 1860 - Anders Retzius, f. 1796, d. 1860 - minnesskrift (flera utgåvor) Olof Eneroth 1860 Svenska
17 Kaswutarha-kirja rahwaan hyödyksi Olof Eneroth 1860 Finska
18 Litteratur och konst - studier Olof Eneroth 1860-1876 Svenska
19 Några drag ur skalden Oxenstjernas ungdomshistoria - bidrag till 1700-talets kulturhistoria Olof Eneroth 1876 Svenska
20 Om barnets rätt att icke lida våld i religiöst-dogmatiskt hänseende Olof Eneroth 1935 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.