Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Olof Johannes Moræus 1 träff

Titel Författare År Språk
1 Een christeligh jordefärdz preikan vtöfwer högtbetrodde, försichtighe och wälförståndighe, nu meera salige herzen, herrn Marcus Koch, fordom rijks-myntemästare, och Avestad-bruuks director, sampt församblingenes ther samma städes berömlighe senior och äldste tå hans salighe lekamens lijk, vthi höge och förnemlighe personers nährwaro, medh anseenligh procesz, aff huuset vthtogs, och til sin bestälte hwijlo-cammmar och lägerstadh, vthi Avesta kyrckia beledhsagades, then 13. decembris åhr M D C L VII. Vthfördh och hållen ther sammastädes aff Olavo Johannis Moræo, ejusdem ecclesiæ pastore Olof Johannes Moræus 1658 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.