Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Olof Kolmodin 206 träffar

Titel Författare År Språk
1 Acta legationis Johannis Skytte ad Fridericum III. Holsatiæ Gottorpiensis ducem. An. 1635. Venia ampl. ord. phil. Ups. præside M. Olavo Kolmodin, ... p. p. F. C. Peresvetoff Morath, stip. Gyllenhjelm. Ostrogothus. In audit. Gustav. die XXX Nov. MDCCCVIII h. a. m. s. P. I Olof Kolmodin 1808 Latin
2 Acta legationis Johannis Skytte ad Fridericum III. Holsatiæ Gottorpiensis ducem. An. 1635. Venia ampl. ord. phil. Ups. præside m. Olavo Kolmodin, ... pro gradu philosophico p. p. Joachimus Tydén, Holm. a sacris, In audit. Gustav. die XII Junii. MDCCCXXX. h. a. m. s. P. III Olof Kolmodin 1830 Latin
3 Acta legationis Johannis Skytte ad Fridericum III. Holsatiæ Gottorpiensis ducem. An. 1635. Venia ampl. ord. phil. Ups. præside M. Olavo Kolmodin, ... p. p. Petrus Brelin, Vermelandus. In audit. Gustav. die III Dec. MDCCCVIII h. a. m. s. P. II Olof Kolmodin 1808 Latin
4 Adumbratio historiæ oeconomiæ civilis. cujus partem primam venia ampl. facult. philos. Upsal. præside Mag. Ol. Kolmodin ... pro gradu philosophico p. p. Andreas Lagergren Nob. Stip. Ord. Equestr. Sudermanno-Nericius. In Audit. Gust. die XII Junii MDCCCXXVII. H. A. M. S Olof Kolmodin 1827 Latin
5 Aula reginae Christinæ dissertatione academica delineata, cujus partem posterioris sectionem posteriorem consent. ampl. ord. philosoph. publico examini modeste deferunt mag. Olavus Kolmodin ... et Gustavus Festing, Sudermannus. In audit. Gust. maj. d. IV Jun. MDCCXCIV. H. p. m. s Olof Kolmodin 1794 Latin
6 Aula reginæ Christinæ dissertatione academica delineata, cujus partis posterioris sectionem priorem consent. ampl. ord. philosoph. publico examini modeste deferunt mag. Olavus Kolmodin, et Nicolaus Kullberg, stipend. Kåhrean. Westrogothi. In audit. Gust. maj. d. XII Junii MDCCXCII. H. p. m. s Olof Kolmodin 1792 Latin
7 Bellum inter Nabim, Lacedæmoniorum tyrannum, et Achæorum ducem Philopoemenem. - E Liv. XXXV:25-30 Svethice versum. Quod venia ampl. fac. philos. Upsal. præside Mag. Ol. Kolmodin ... pro gradu philosophico p. p. auctor Abrahamus Sjöstrand Calmar. stip. Stjerncr. In Audit. Gustav. die XIII Dec. MDCCCXXXIV. H. A. M. S Olof Kolmodin 1834 Svenska
8 Collectio monumentorum historiam Suecanam illustrantium. Cujus sectionem vicesimam consensu ampl. facult. philos. Upsal. præside Mag. Ol. Kolmodin ... pro gradu philosophico p. p. pro gradu philosophico p. p. Johannes Mathesius Vestrogothus in Audit. Gust. die XIII Junii MDCCCXXIX. H. A. M. S Olof Kolmodin 1829 Latin
9 Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem decimam nonam consensu ampl. facult. philos. Upsal. præside Mag. Ol. Kolmodin ... pro gradu philosophico p. p. Ericus Petrus Lindlblad Stip. Rhyzel. Westrogothus in Aud. Gust. die V Junii MDCCCXXIV. H. A. M. S Olof Kolmodin 1824 Latin
10 Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem decimam octavam venia ampl. ordinis Upsaliens. præside Mag. Olavo Kolmodin, ... p. p. Carolus Gustavus Montelius, Calmariensis. In Audit. Gust. d. IX Junii MDCCCX. H. A. M. S Olof Kolmodin 1810 Latin
11 Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem decimam septimam venia ampl. ordinis Upsaliens. præside Mag. Olavo Kolmodin, ... p. p. Magnus Nylander, stip. Sleinc. Ostrogothus. In Audit. Gustaviano d. XXII April. MDCCCIX. H. A. M. S Olof Kolmodin 1809 Latin
12 Collectio monumentorum historiam Svecanam illustrantium. Cujus sectionem decimam sextam venia ampl. ordinis philos. Upsaliens praeside Mag. Olavo Kolmodin ... p. p. Joh. Petr. Lundborg, stip Liden. ... in audit. gustaviano d. xxv maji mdcccviii. H. P. M. S Olof Kolmodin 1808 Latin
13 Conspectus statisticæ, quem dissertatione academica, venia ampl. ordinis philos. Upsaliens. præside Mag. Olavo Kolmodin, ... p. p. Carolus Meurling, Ostrogothus. Stip. Hammarsk. In Audit. Gustaviano d. XXV maji MDCCCVIII, H. A. M. S., D. 1 Olof Kolmodin 1808 Latin
14 De elogiis veterum Romanorum scriptis insertis quam venia ampliss. fac. phil. Upsal. præside Olavo Kolmodin, ... pro gradu philosophico. P. p. Johann. Nic. Jedeur. Vestmann. stipend. Zedritzianus. In Audit. Gustav. die VII Martii MDCCCXII. H. A. M. S., D. 1 Olof Kolmodin 1812 Latin
15 De ferrifodinis Dannemorensibus dissertatio quam ... præside mag. Ol. Kolmodin ... pro gradu philosophico p.p. Johannes Gust. Lokrantz stip. Jungbl. westrogothus in aud. Gust. die V junii MDCCCXXIV Olof Kolmodin 1824 Latin
16 De insula Rhodo dissertatio quam venia ampl. ordinis philos. Upsaliens. præside Mag. Olavo Kolmodin, ... p. p. Johannes Gust. Mühlenderlein Ostrogothus stip. Lidén. In Audit. Gust. d. XI Decembr. MDCCCIX. H. A. M. S Olof Kolmodin 1809 Latin
17 De judiciis publicis apud Romanos. Observationes nonnulæ; quas venia ampl. ord. philos. Ups. præside Mag. Ol. Kolmodin ... pro gradu philosophico. p. p. Fridericus Adamus Ramström, stip. reg. Sudermanno Nericius. In Audit. Gustav. die VII Jun. MDCCCXV. H. C Olof Kolmodin 1815 Latin
18 De reciproca conjugationum forma in lingua Fennica dissertatio cujus particulam priorem venia ampl. fac. phil. Upsal. præside mag. Ol. Kolmodin ... p. p. Abrahamus Poppius Savonia-Fenno in aud. Gust. die III Junii MDCCCXVIII. h. a. m. s Olof Kolmodin 1818 Latin
19 De vita civis privata venia ampl. ord. philos. Ups. præside Mag. Olavo Kolmodin ... pro gradu philosophico disserit Jacobus Melchior Spens J. U. C. comes Vestrogothus in Auditorio Gustav. d. II Maji MDCCCXII. H. A. M. S Olof Kolmodin 1812 Latin
20 Dissertatio de potestate parentum. cujus particulam primam cons. ampl. fac. phil. Ups. præside Mag. Olavo Kolmodin, ... publicæ censuræ submittit Jacobus Edvardus Boëthius Westmannus. Stip. Helmf. In Auditorio Gustav. d. XXVIII maji MDCCCVIII. H. A. M. S., D. 1 Olof Kolmodin 1808 Latin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.