Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Olof Smedberg 8 träffar

Titel Författare År Språk
1 Handlingar som wisa hwad uppehåll, skada och förlust beredes sökander, enär lagakraftwunnen, eller konungens högsta dom, igenom miszbruk af executiva magten, lemnas utan afseende. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckte i Marquardska tryckeriet - 1809.) 1809 Svenska
2 Promemoria vid föreläsningar i skogshushållning på Alnarp Olof Alfred Smedberg 1887 Svenska
3 Relatio facti ang.arfs-och testaments-tvister efter afl.supercargeuren i Sv.ost-indiska compagniets tjenst Johan Adolph Smedberg, hvilken,såsom anmäld och bevakad uti afl.supercargeuren Gustaf Palms urarfva concurs-mål, nu beror af K.M:ts - allern.pröfning och dom Olof Smedberg 1807 Svenska
4 Relatio facti angående arf- och testaments- twisten efter aflidne supercargeuren i swenska ost-indiska compagniets tjenst Johan Adolph Smedberg, hwilken, såsom anmäld och bewakad uti aflidne supercargeuren Gustaf Palms urarfwa concurs - mål, nu beror af kongl. majestäts allernådigste pröfning och dom. =(Rubr.)=/(Olof Smedberg. C. Smedberg.) (Stockholm, tryckt hos directeuren Johan A. Carlbohm, 1807.) Olof Smedberg 1807 Svenska
5 Underdågnigste pro memoria! - Ang. klagande fordringsågare i afl.supercargeuren Gustaf Palms gäldbundna och till konkurs uppgivna bo. Olof Smedberg 1807 Svenska
6 Underdånigste pro memoria! =(Rubr.)=/(Olof Smedberg. C. Smedberg.) (Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos directeuren Johan A. Carlbohm. 1807.) Olof Smedberg 1807 Svenska
7 Verksamhetshandbok - praktisk vägledning i verksamhetsstyrning och färbättringsarbete för mindre tillverkande företag Olof Smedberg cop. 2008 Svenska
8 Upplysande handlingar, rörande det år 1782 octroyerade swenska ost-indiske-compagniets anmälte fordringar uti afledne supercargeuren Gustaf Palms urarfwa concurs-mål, nu hwilande under kongl. majestäts allernådigste pröfning och afdömande - =(Rubr.)= (Stockholm, tryckte hos directeuren Johan A. Carlbohm, 1807.) 1807 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.